Automobilový summit zemí V4 se zabýval e-mobilitou a digitalizací

V Budapešti se konal 4. Automobilový summit zemí V4 2019. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR zastupoval při jednáních na vysoké úrovni náměstek ministra pro EU fondy Marian Piecha.

Autosap

Summit se konal již počtvrté v řadě a letos byl tematicky zaměřen na podporu přechodu automobilového průmyslu na e-mobilitu a na digitalizaci. Zabýval se otázkami, jako je přilákání investic do regionu, problematikou dostupnosti kvalifikované pracovní síly nebo otázkami podpory obnovy vozového parku. Cílem summitu byla mobilizace zemí V4 a jejich jednotné vystupování na setkáních Rady EU za účelem udržení průmyslu v regionu.

V4

“Výměna názorů na platformě V4 zaměřená na automotive byla velmi inspirativní hlavně z pohledu podpory elektomobility,” uvedl náměstek Piecha. Na summit byli pozváni také zástupci Evropského parlamentu ze zemí V4 a ministři odpovědní za hospodářství, průmysl, technologie a dopravu zemí V4 dalších zemí z regionu střední a východní Evropy, dále experti, asociace a představitelé byznys sféry. Akce byla koordinována s českou asociací AutoSap.

Marian Piecha

Zdroj zprávy a obrázků: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR