Blíží se třetí výzva Technologické inkubace. Podpora se rozšiřuje o další nové oblasti inovací

technologická inkubace

Na podzim letošního roku se budou moct inovativní startupy hlásit do další výzvy projektu Technologické inkubace. CzechInvest nabídne podporu startupům v oblastech s nejvyšším potenciálem. Třetí výzva bude určena také startupům z oblastí biotechnologií, pokročilých materiálů, zdravotnictví nebo bezpečnostních řešení. Také tyto startupy se už nyní mohou hlásit do tzv. preinkubace.

technologická inkubace

 

„Inovace jsou motorem ekonomiky – vytvářejí nová pracovní místa, zvyšují konkurenceschopnost firem a přispívají k ekonomickému růstu. Česko má v oblasti inovací velký potenciál a Technologická inkubace cílí na jeho naplnění a zároveň reaguje na velkou poptávku po těchto nových oblastech v rámci podzimní výzvy. Projekt se tedy nově otevírá dalším klíčovým progresivním sektorům, které jsou důležité pro ekonomický rozvoj a konkurenceschopnost Česka,“ říká Petr Očko, vrchní ředitel sekce digitalizace a inovací pověřený řízením agentury CzechInvest.

Čtveřici oblastí, do kterých se mohli žadatelé doposud hlásit, doplní Advanced Tech & Materials Hub, který podpoří startupy z odvětví pokročilých materiálů, výrobních technologií, mikro a nanoelektrotechniky a fotoniky, kvantových technologií a technologií vycházejících z výzkumu jaderné a částicové fyziky. Dále Tech4Life Hub, který pokrývá startupy pro zachování a ochranu života nebo zvýšení jeho komfortu. Do jeho působnosti spadají zdravotnictví, biotechnologie, ale rovněž bezpečnostní řešení. A konečně Space Hub, ten se zaměřuje na kosmické aktivity a zejména kosmický průmysl. Inkubace v této oblasti bude i nadále probíhat podle metodiky ESA, ale napojení na Technologickou inkubaci umožní propojení sektoru se startupovou komunitou v dalších oblastech a rozšíří celkovou podporu. Startupy, které se zaobírají kosmickými technologiemi, budou i nadále inkubovány prostřednictvím ESA BIC Czech Republic a jeho výzev.

reklama R.D.I.

Reklama

„Třetí výzvu Technologické inkubace plánujeme na podzim. Aktuálně finalizujeme vyhodnocení předchozí výzvy, do které se nám přihlásilo neuvěřitelných 196 startupů. Výběr je založen na principu soutěže, uspět mohou jen inovativní startupy s kvalitně zpracovaným business plánem. Aktuálně už mohu potvrdit, že úroveň přihlášených je velice vysoká a mnoho z nich má neskutečný business potenciál. Díky otevření dalších oblastí již podporujeme prakticky všechny obory, ve kterých technologické startupy běžně podnikají,“ doplňuje Tereza Kubicová, náměstkyně pro technologický rozvoj ve společnosti CzechInvest.

Technologická inkubace představuje největší projekt na podporu startupů v Česku. Má ambici nejen poskytnout podnikatelům potřebné finanční zdroje, ale také rozvíjet celý ekosystém startupů vzájemným propojením s regionální inovační infrastrukturou, zavedenými firmami a akademickými institucemi ve všech podporovaných odvětvích.

Zdroj zprávy: CzechInvest
czechinvest