ČD chtějí realizovat financování supermoderních dálkových vlaků se strategickým partnerem

Vozidlový park Českých drah čeká v příštích deseti letech zásadní omlazení. Jednou z největších investic je nákup supermoderních vlaků pro mezinárodní i vnitrostátní dálkovou dopravu. Investice zahrnuje 180 vozů, z nichž bude sestaveno dvacet devítivozových souprav. České dráhy při jejich financování uvažují o modelu, který je běžně využíván v zahraničí. Tím je spojení se strategickým partnerem a vytvoření společného podniku. Národní dopravce v této věci jedná o kooperaci s Národní rozvojovou bankou (NRB). Záměr musí schválit orgány obou společností.

České dráhy archív

Foto: České Dráhy Archiv 

I přes složitou situaci vyvolanou pandemií koronaviru jsou investice jednou z věcí, která nejde odložit. Investiční plán Českých drah počítá v příští dekádě s nákupy vozidel za zhruba 100 miliard korun. „Chceme zvýšit komfort cestování a zároveň dostát smlouvám s objednateli. Navíc jde o investici do budoucnosti, protože pořídit moderní vlaky nejde ze dne na den a jejich výroba trvá několik let. Část investic pokryjeme z vlastních zdrojů, na část se pokusíme získat dotace a na zbytek si musíme půjčit,“ vysvětluje Ivan Bednárik, předseda představenstva a generální ředitel Českých drah, a dodává: „Doposud využíváme především dluhopisy. Chceme ale dluh do budoucna diverzifikovat a využitím správných nástrojů minimalizovat náklady spojené s jeho obsluhou. Důležitý je i účel financování, abychom vybrali produkty a služby, které jsou nejvhodnější pro daný typ investice. To je i případ spolupráce s Národní rozvojovou bankou s cílem nakoupit dvacet vlaků na 230 kilometrů v hodině za cca 13 miliard korun. Společně bychom založili akciovou společnost ČD Finance, která zajistí nezbytné prostředky. Součástí struktury financování projektu bude Národní rozvojový fond a české, případně evropské banky.“

Nové vlaky pro vnitrostátní i mezinárodní dálkové trasy by se staly majetkem právě nově založené společnosti. V ní by měl každý z partnerů padesátiprocentní podíl a vozidla by společně provozovali po dobu dvanácti let.

„Vše jsme samozřejmě důkladně propočítali a tento způsob financování je vhodnější než například leasing. NRB je pro nás vhodný partner hned z několika důvodů. Má široké know-how, zkušenosti s moderními způsoby financování, jako jsou třeba PPP projekty, a zároveň půjde o stabilní spojení dvou subjektů, kterým z podstaty jde o naplnění cíle investovat smysluplně. Společná investice do rozvoje kvality železniční dopravy přinese snížení emisní stopy a motivuje lidi přejít ze silnic na koleje,“ doplňuje ředitel Odboru controllingu a treasury Českých drah Michael Kralert.

„Ambicí NRB je pomáhat udržitelnému ekonomickému a sociálnímu rozvoji České republiky prostřednictvím návratných investic do veřejné infrastruktury. Jednou z významných oblastí jsou i investice do železniční dopravy. S Českými drahami proto jednáme o projektovém financování, jehož předmětem je nákup nových vlaků. Velmi mne těší, že jsme našli společnou cestu, jak tento 13miliardový projekt zafinancovat,“ uvádí Jiří Jirásek, předseda představenstva Národní rozvojové banky, a dodává: „Předpokládáme, že na financování nákupu nových vlaků se bude podílet nejenom samotná banka, ale i Národní rozvojový fond, naše dceřiná společnost. Díky tomu se do financování zapojí i prostředky soukromých investorů. Financování rozvoje infrastruktury v kooperaci veřejného a soukromého sektoru představuje jednu z klíčových cest, jak s omezeným rozpočtem neodkládat, ale realizovat infrastrukturní projekty, které jsou nezbytné pro další rozvoj České republiky. Železniční přeprava se díky novým vlakům posune zase o kus dál nejen na území ČR, ale také na mezinárodních trasách do Německa, Rakouska a Maďarska.“

České Dráhy Archiv

Foto: České Dráhy Archiv

Celkem 180 vozů tvořících 20 devítivozových souprav s kapacitou 555 míst k sezení a nejvyšší provozní rychlostí až 230 km/h vyrábí konsorcium Škoda Transportation a Siemens Mobility. S jejich nasazením ČD počítají postupně v letech 2024 a 2026 na linkách z Prahy přes Ústí nad Labem do Hamburku či přes Brno do Budapešti a Vídně.

Zdroj zprávy: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
MPO logo