Centralizovaná databáze výběrových řízení žadatelů z OP PIK pomůže dodavatelům a zvýší transparentnost výběru

agentura pro podnikani a inovace

Agentura pro podnikání a inovace (API), zprostředkující subjekt Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), dnes spustila centralizovanou databázi výběrových řízení žadatelů OP PIK, kteří vyhlašují zakázky podle Pravidel pro výběr dodavatele (PpVD). Podle nich budou od 1. října 2020 žadatelé a příjemci podpory v OP PIK povinni v této databázi uveřejňovat základní informace k zakázkám. Databáze tak umožní soustředit vybrané informace o zakázkách na jednom místě, usnadní potenciálním dodavatelům orientaci a celkově zvýší transparentnost celého výběru.

Od dnešního dne platí aktualizovaná Pravidla pro výběr dodavatele (PpVD) s účinností od 1. října 2020. Ta ukládají novou povinnost všem žadatelům a příjemcům podpory v OP PIK, uveřejňovat základní informace k vyhlašovaným zakázkám v databázi výběrových řízení na webových stránkách API. Základní informace budou vždy obsahovat název zadavatele, název zakázky, lhůta pro podání nabídky a předpokládanou hodnotu zakázky. „Nově spuštěná databáze soustředí informace o zakázkách žadatelů podpory z OP PIK na jednom místě. Potencionální dodavatelé tak získají o zakázkách lepší přehled. Databáze bude také odkazovat na profily jednotlivých zadavatelů, kde si teprve následně budou dodavatelé vyhledávat podrobné informace k výběrovému řízení. Cílem nově nastaveného systému je pak hlavně zvýšení celkové transparentnosti při výběru dodavatele v případech, kdy se zadavatel nemusí řídit zákonem o zadávání veřejných zakázek“, představuje nový nástroj Lukáš Vymětal, generální ředitel Agentury pro podnikání a inovace.

API má svá zastoupení ve všech krajských městech České republiky, zájemci o dotace z OP PIK zde mohou konzultovat své projekty. Informace je možné získat i telefonicky nebo e-mailem přes zelenou linku 800 800 777. Všechny služby poskytované API zájemcům o dotace jsou zdarma.

Pravidla pro výběr dodavatele (PpVD) stanovují postup příjemce dotace z OP PIK při výběru dodavatele (s výjimkou činností uvedených v samotném dokumentu) v případech, kdy se zadavatel nemusí řídit zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

APIAgentura pro podnikání a inovace (API) je státní příspěvková organizace s celostátní působností zřizovaná Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Je zprostředkujícím subjektem pro dotační programy podpory Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) 2014-2020 zaměřeného na rozvoj zpracovatelského průmyslu a souvisejících služeb. Mezi hlavní aktivity agentury patří administrace žádostí o dotace a projektů v průběhu realizace i udržitelnosti, poskytování informačního a konzultačního servisu zájemcům a žadatelům o dotace či pořádání tematických odborných seminářů. Více informací na: www.agentura-api.org

Zdroj zprávy: Agentura pro podnikání a inovace