Centrum sdílených služeb Siemens patří mezi nejlepší světovou dvacítku

Centrum sdílených služeb Siemens Global Business services (GBS) se v globální studii organizace Shared Services & Outsourcing Network (SSON) zařadila mezi dvacet nejlepších poskytovatelů sdílených podnikových služeb na světě. V České republice má GBS centra sdílených služeb v Praze a Ostravě, zaměstnává přes 1 600 zaměstnanců a ročně zpracuje na 13 milionů finančních transakcí.

Organizace SSON globální žebříček nejlepších center sdílených služeb sestavuje jednou ročně. Za rok 2021 byl sestaven podle ukazatelů, prokazující přidanou hodnotu, kterou služby centra zákazníkům přinášejí. Hodnotitelé se zaměřili také na schopnost poskytovat služby v nezměněném rozsahu a kvalitě v období koronavirové pandemie. „Z České republiky poskytujeme podnikové služby organizacím Siemens z celé Evropy,“ vysvětluje Aram Manasyan, ředitel Siemens GBS Česká republika. „Po celou dobu pandemie jsme dokázali rozsah a kvalitu našich služeb udržet na špičkové úrovni, navíc jsme pro naše zákazníky vyvinuli řadu nových digitalizovaných a robotizovaných služeb,“ uzavřel Manasyan.

siemens služba

Studie hodnotí aktivity v hlavních oblastech sdílených služeb: HR & rozvoj a akvizice talentů, služby mzdové agendy, proces nákupu (Procure-to-Pay), obchodní procesy OTC (Order-to-Cash) a R2R (Record-to-Report) a služební cesty & výdaje. Součástí studie je také hodnocení přirozeného úbytku zaměstnanců a posouzení výsledků v oblastech rozvoje zaměstnanců, technologických inovací a jejich implementace.

Digitalizace sdílených služeb
Centrum sdílených služeb Siemens GBS se zaměřuje na optimalizaci podnikových procesů a stále více i digitální služby s přidanou hodnotou. Jedním z příkladů je digitální platforma „NextGenP2P“ pro zpracování end-to-end procesů od nákupu až po platby, která uživatelům pomáhá zvyšovat efektivitu procesů. Dalším příkladem je Robotics Process Automation (RPA). „Pod pojmem robotizace si většina lidí představí robotizované automatizované výrobní linky, my však dokážeme nejnovější technologie využít pro administrativní procesy jako je automatizovaný objednávkový systém nebo jiné, pro firmy životně důležité, obchodní procesy,“ vysvětluje Aram Manasyan. „Součástí našeho centra v České republice je organizace Digital Solutions, která robotizovaná řešení vyvíjí společně s centry Siemens GBS v Portugalsku a Indii. Intenzivně spolupracujeme na nových digitálních řešeních, abychom našim zákazníkům zvýšili efektivitu a produktivitu,“ uzavírá Manasyan.

Investice do celoživotního vzdělávání a rozvoje zaměstnanců
Digitalizace a nové technologie mění současné procesy a pracovní role v oblasti sdílených služeb. Přináší nové pozice a mění požadavky těch stávajících. Tato transformace už nyní ukazuje posun od tradičních pracovních pozic k budoucím modelům. „Procházíme zásadním přechodem od transakčních služeb k řešením s přidanou hodnotou,“ vysvětluje Aram Manasyan. „Otevírají se nové možnosti práce, které mají vliv na naše lidi i na zákazníky. Lidé se musí přizpůsobit novým požadavkům, které na trh práce přináší digitalizace. Jde především o nové dovednosti a schopnosti, rozvoj odolnosti, flexibility a agilního myšlení,“ doplňuje Aram Manasyan.

Celoživotní vzdělávání, rozvoj a rekvalifikace zaměstnanců je jednou z hlavních priorit Siemens Global Business Services. „Významně investujeme do našich programů celoživotního vzdělávání, abychom zajistili, že naši lidé dokážou držet tempo s dynamicky se vyvíjejícím trhem práce i do budoucna. Ročně nabízíme více než tisícovku školení a investujeme přibližně 18 mil. Kč do programů na rozvoj zaměstnanců v České republice. To představuje průměrně 42 vzdělávacích hodin na zaměstnance ročně,“ uzavírá Aram Manasyan.

Centra sdílených podnikových služeb – důležitý článek české ekonomiky
Dle dat asociace ABSL zaměstnává v současné chvíli sektor sdílených podnikových služeb v České republice na 130 tisíc osob, očekává se, že do roku 2025 dojde k nárůstu na 180 tisíc. Jedná se tak o jeden z nejrychleji rostoucích oborů, který se velikostí přibližuje automobilovému průmyslu a růstu dosahoval i v období koronavirové pandemie.

„V roce 2021 tvořila oblast sdílených podnikových služeb asi 5 % HDP České republiky,“ dodává Adam Kiwalski, ředitel úseku Delivery Management a Business Solutions & Services Global Business Services ČR a člen rady asociace ABSL (Association of Business Service Leaders) – přední členské organizace, která zastupuje odvětví podnikových služeb v České republice.

Největší koncentrace firem, které se zaměřují na oblast sdílených podnikových služeb, je v Praze (55 %), Brně (25 %) a Ostravě (10 %). Sektor navíc nabízí velkou míru flexibility, jako jeden z mála má k dispozici částečné úvazky i pozice s flexibilní pracovní dobou, které jsou vhodné pro rodiče na mateřské dovolené nebo všechny, kdo potřebují skloubit práci s dalšími aktivitami.

Společnosti, které se zaměřují na sdílené podnikové služby, lze považovat za průkopníky zavádění automatizace a digitalizace do firemních procesů – více než 80 % z nich již takové služby a řešení nabízí. Zkušeností center sdílených podnikových služeb mohou využít i státní instituce při digitalizaci státní správy.

Zdroj zprávy: Siemens
siemens