ČEPS se jako první provozovatel přenosové soustavy připojila k platformě PICASSO

čeps

Mezinárodní platforma PICASSO pro přeshraniční výměnu regulační energie byla spuštěna 1. června 2022. Jako první se k ní připojila společnost ČEPS, další provozovatelé přenosových soustav by měli přistoupit o tři týdny později. Spuštění projektu PICASSO představuje významný krok v propojování evropských energetických trhů s regulační energií.

Regulační energii využívají provozovatelé přenosových soustav (PPS) k udržování rovnováhy mezi výrobou a spotřebou elektrické energie, která je nezbytným předpokladem fungování elektrizační soustavy. Platforma PICASSO slouží k ekonomicky optimálnímu zajištění regulační energie z aFRR (neboli sekundární regulace) v evropském kontextu. V den spuštění 1. června 2022 se k ní jako první a jediný PPS připojila společnost ČEPS. Dalších pět provozovatelů (50Hertz, Amprion, TenneT, TransnetBW z Německa a APG z Rakouska) bude následovat 22. června 2022. Na projektu PICASSO se podílí celkem 30 evropských PPS.

picasso

FOTO: ENTSO-E

„Zapojení do platformy PICASSO jsme ve spolupráci s dalšími evropskými PPS, poskytovateli služeb výkonové rovnováhy a dodavateli připravovali více než dva roky. Jsem rád, že naše úsilí bylo úspěšné a ČEPS je opět prvním PPS připojujícím se k platformě pro zajištění regulační energie,“ říká Martin Kašák, ředitel sekce Energetický obchod společnosti ČEPS.

ČEPS se již dříve jako první připojila k evropské platformě TERRE sloužící k zajištění regulační energie ze záloh pro náhradu s dostupností do 30 minut – stalo se tak 6. ledna 2020.

Zbývající platforma MARI pro přeshraniční výměnu regulační energie z mFRR (neboli terciární regulace/minutových záloh) s dostupností služeb do 12,5 minuty by měla být zprovozněna do září 2022.

Zdroj zprávy: ČEPS