Česká digitální knihovna: 50 milionů stran dokumentů na jednom místě

česká digitální knihovna

Za přítomnosti ministra kultury Martina Baxy a předsedkyně Akademie věd ČR Evy Zažímalové podepsali zástupci klíčových tuzemských knihovnických institucí, Národní knihovny ČR, Moravské zemské knihovny a Knihovny Akademie věd ČR, smlouvu o další etapě vývoje portálu Česká digitální knihovna.

Česká digitální knihovna (ČDK) zpřístupňuje na jednom místě v uživatelsky příjemném a přehledném prostředí rozsáhlé digitalizované fondy nejen institucí podílejících se na jeho vývoji, ale i mnoha dalších, např. Městské knihovny v Praze, Univerzity Karlovy, Národní technické knihovny atd. Při hledání jakéhokoliv titulu uživatelé nemusí procházet digitalizované fondy každé zapojené knihovny či instituce zvlášť, ale prostřednictvím služeb ČDK je prohledávat napříč.

„Jsem velice ráda, že Digitální knihovna AV ČR, která se zaměřuje na knihy a časopisy z produkce ústavů AV ČR a jejich předchůdců, je součástí České digitální knihovny. Digitalizované dokumenty se tak přibližují širšímu spektru čtenářů“, sděluje Eva Zažímalová, předsedkyně AV ČR.

Do budoucna bude možné prostřednictvím ČDK dohledat a číst většinu v ČR zdigitalizovaných dokumentů, a to nejen těch volně dostupných, ale i těch autorsky chráněných, zpřístupněných například v režimu tzv. děl nedostupných na trhu. Uživatelé ČDK mezi nimi najdou odborné knihy i časopisy, ale také beletrii, mapy, rukopisy a staré tisky, obrazové dokumenty, zvukové nahrávky či hudebniny. Dohromady to činí zhruba 50 milionů stran dokumentů.

„Česká digitální knihovna je hlavním aplikovaným výstupem výzkumného projektu s názvem Česká digitální knihovna a nástroje pro zajištění komplexních digitalizačních procesů, který z programu NAKI Ministerstvo kultury ČR financovalo“, doplňuje ministr kultury Martin Baxa a dodává: „Jde o velmi důležitý krok, protože tato služba bude ve výsledku znamenat mnohem vyšší komfort pro uživatele, kteří potřebují pracovat s fondy jednotlivých knihoven. A jsem rád, že díky spolupráci všech institucí se podařila takto dobrá věc.“

Dnes podepsaná smlouva je přelomovým aktem v zajištění budoucnosti této významné služby zejména s ohledem na definici základních úkolů a odpovědností každé ze tří knihoven, finančního zapojení každé z participujících institucí a celkové efektivity provozu a rozvoje ČDK. Národní knihovna ČR bude hrát klíčovou roli v zajištění smluvních vztahů se zapojenými institucemi i nadnárodními agregačními portály typu Europeana, bude nadále pokračovat ve vývoji a modernizaci standardů digitalizace, kurátorské a obsahové správy a zároveň bude provozovat zrcadlenou sekundární instanci portálu. „Národní knihovna ČR vnímá nový princip spolupráce v rámci projektu ČDK jako mezník ve způsobu řešení celonárodních knihovnických projektů. Sdílení institucionálních kapacit, jasná definice kompetencí a odpovědností jednotlivých knihoven přispěje k udržitelnému standardnímu provozu ČDK a také k možnostem dalšího rozvoje.

ADK

Reklama

“Věřím, že Ministerstvo kultury ČR tento inovativní přístup ocení a bude i nadále podporovat další aktivity v oblasti agregace a zpřístupnění digitálního obsahu českých knihoven,” zhodnotil význam této spolupráce generální ředitel Národní knihovny ČR Tomáš Foltýn.

Úloha Moravské zemské knihovny bude spočívat ve vývoji infrastruktury, při testování a provozu systému.

„Uplynulé kovidové období jen zesílilo potřebu spolehlivého a bezpečného přístupu k digitalizovaným zdrojům. Projekt ČDK a jeho budoucí vývoj do podoby klíčového centrálního nástroje tak jen vychází vstříc potřebám čtenářů a je dokladem toho, že knihovny jsou schopny velmi těsně a operativně spolupracovat ve prospěch čtenářů, bez ohledu na to, v jaké knihovně se registrovali,“ konstatoval ředitel Moravské zemské knihovny Tomáš Kubíček.

Knihovna Akademie věd ČR zastane roli při koordinaci vývoje systému Kramerius, který bude hlavním softwarovým řešením pro ČDK i pro knihovny do ní zapojené.

„Knihovna AV ČR dlouhodobě koordinuje vývoj řady open source řešení využívaných v knihovním prostředí. Je nám ctí, že v tomto směru spolupracujeme s Národní knihovnou ČR a Moravskou zemskou knihovnou při rozvoji České digitální knihovny,” uvedla v této souvislosti ředitelka Knihovny AV ČR Magdaléna Vecková.

Spuštění a zpřístupnění nové verze portálu na adrese www.ceskadigitalniknihovna.cz by se měla široká veřejnost dočkat do konce roku 2022.

Zdroj zprávy: Akademie věd ČR
Akademie věd ČR