Česká republika varuje před nevyváženým návrhem evropské emisní normy Euro 7 pro lehká a těžká vozidla

MPO logo

Evropská komise by měla zvážit všechny problematické aspekty a vůbec potřebnost nového standardu Euro 7 pro lehká a těžká vozidla. V dopise adresovaném čtyřem eurokomisařům to píše vicepremiér a ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček. Česká republika tak chce zabránit tomu, aby se snížila konkurenceschopnost automobilového průmyslu a zdražila nová auta.

euro 7 pixa

„Česká republika respektuje cíle Zelené dohody, ale máme zásadní problém se způsobem jejích naplňování, kdy se nebere v úvahu rozdílná průmyslová a energetická infrastruktura jednotlivých zemí unie. Budeme důsledně požadovat takový plán, který nepoškodí konkurenceschopnost automobilového průmyslu, protože ten patří mezi pilíře české ekonomiky,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček a dodává: „Případný nový návrh standardu Euro 7/VII musí být technicky proveditelný a nákladově přiměřený. V opačném případě by jediným výsledkem vzhledem k vyřazení několika typů motorů bylo vážné omezení výběru nových vozidel a jejich výrazné zdražení. Evropský vozový park tak bude ještě více stárnout, protože zákazníci si budou držet svá starší stávající auta. To by vedlo k přesně opačným výsledkům, než jaké Evropská komise původně zamýšlela.“

Vicepremiér Havlíček proto napsal dopis místopředsedovi Evropské komise (EK) Fransi Timmermansovi a komisaři pro vnitřní trh Thierry Bretonovi. List byl na vědomí dán také eurokomisaři pro životní prostředí, oceány a rybolov Virginijusovi Sinkevičiusovi a komisařce EK pro dopravu Adině Vălean.

EK v současné době připravuje nový standard Euro 7. Přísné mezní hodnoty emisí znečišťujících látek, které v něm zvažuje, však vyvolávají zásadní otázky, co se týče technické proveditelnosti, nákladů na dodržování předpisů i přínosů pro životní prostředí.

„Spolu s navrhovanými parametry testování emisí v reálném provozu se zdá, že návrh Euro 7/VII bude téměř nemožné realizovat. Právě to se ČR snaží v dopise na vysoké představitele EK zdůraznit,“ říká náměstkyně ministra průmyslu a obchodu pro EU a zahraniční obchod Martina Tauberová a dodává: „Dále je podle nás sporné, zda by se měl rozšiřovat rozsah emisních norem zahrnutím dalších znečišťujících látek v situaci, kdy zatím nejsou k dispozici vhodná měřicí zařízení a metody.“

Návrh normy Euro 7/VII je problematický rovněž v kombinaci s dříve vydaným návrhem novely nařízení EU ohledně snížení emisí CO2 u vozidel. V praxi může předloha ještě uspíšit zákaz výroby vozidel se spalovacími motory. Proto ČR ještě před vydáním návrhu Euro7/VII dopisem určeným eurokomisařům apeluje na to, aby norma jednoznačně vzala v úvahu potřeby domácího automobilového průmyslu.

Zdroj zprávy: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
MPO logo