České dráhy a Siemens Mobility rozšiřují dlouhodobou spolupráci

siemens mobility české dráhy

Zástupci Českých drah, Siemens Mobility a dceřiné společnosti DPOV podepsali smlouvu o spolupráci v oblasti servisu. Tato smlouva zavádí nový přístup k údržbě lokomotiv Vectron, spojující servisní, odborné a technologické kapacity obou společností. Hlavním cílem je zajištění efektivní a kvalitní údržby od preventivních opatření až po vyšší stupně revizní údržby.

vectron české dráhy siemens

 

„Spolupráce se Siemens Mobility je klíčovým krokem ke zlepšení naší pozice na trhu a ke zvýšení kvality našich služeb. Nové lokomotivy Vectron představují významný pokrok v modernizaci naší flotily vozidel. Cestujícím nabídneme vyšší spolehlivost našich vlaků a větší dynamiku jízdy, tedy i lepší zážitky z cestování,“ komentoval dnešní podpis smlouvy Michal Krapinec, předseda představenstva a generální ředitel Českých drah.„Tato smlouva naplňuje strategii servisu ČD, zaměřenou na zvýšení efektivity a kvality služeb. Strategie opravárenství Českých drah představuje zásadní krok směrem k modernizaci a posílení interních kapacit společnosti. Díky těmto opatřením budeme schopni provádět opravy efektivněji a rychleji a zajišťovat vysokou kvalitu servisu vozidel,“ dodává Michal Krapinec.

České dráhy a Siemens Mobility dnešním podpisem navazují na svou dlouhodobou dobrou spolupráci. České dráhy jako první dopravce objednaly v březnu 2022 padesát interoperabilních vícesystémových elektrických lokomotiv Siemens Vectron MS pro rychlost 230 km/h. Vectrony nové generace budou dodávány výrobcem Siemens postupně od prosince roku 2025. Díky maximální provozní rychlosti 230 km/h jsou připraveny pro nasazení na konvenčních i vysokorychlostních tratích. České dráhy plánují provozovat tyto stroje na mezistátních spojích do Německa, Rakouska, Dánska, na Slovensko a do Maďarska a Polska.

vectron české dráhy siemens

 

Michal Kraus, místopředseda představenstva a náměstek generálního ředitele ČD pro servis, dodává: „Spoluprací se Siemens Mobility získáme přístup k nejnovějším technologiím v oblasti údržby lokomotiv Vectron, což přinese výhody nejen naší společnosti, ale i našim zákazníkům. Navazujeme na dosavadní spolupráci se společností Siemens Mobility a leasingovými společnostmi ELL a RSL, které nám pronajímají předchozí verze lokomotiv Siemens Vectron, a na jejichž strojích už dnes provádějí údržbu technici ve Středisku údržby v Praze-Vršovicích. Naši lidé jsou tak již velmi dobře obeznámeni s údržbou špičkové železniční techniky a mohou dál rozšiřovat svou odbornou úroveň. Zároveň požadavky na údržbu nejmodernějších lokomotiv nás motivují k další modernizaci servisního zázemí.“

vectron české dráhy siemens

Michal Krapinec, předseda představenstva a generální ředitel Českých drah

Roman Kokšal, CEO společnosti Siemens Mobility v České republice, uvedl: „Rozšíření spolupráce se skupinou Českých drah v oblasti údržby vozidel umožní společnosti Siemens Mobility přidat do evropské servisní sítě pro kolejová vozidla další místa v České republice, kde bude možné našim zákazníkům poskytovat kompletní servisní služby včetně nejvyšších stupňů údržby s nejvyšší přidanou hodnotou. Věřím, že se touto smlouvou otevřou českému servisnímu týmu další možnosti spolupráce i u jiných vozidel vyráběných naší společností.“

vectron české dráhy siemens

Roman Kokšal, CEO společnosti Siemens Mobility

V rámci podepsané dohody poskytne společnost Siemens Mobility národnímu dopravci systémový a metodický dohled nad servisními činnostmi, zatímco České dráhy a DPOV přispějí svými technologickými kapacitami, opravárenským zázemím a odborným personálem. Spolupráce představuje významný krok k dosažení vyššího standardu železničního provozu v České republice. Moderní a spolehlivé lokomotivy Vectron spolu s inovativním přístupem k údržbě přinášejí nejen zlepšení pro cestující, ale rovněž zvyšují celkovou efektivitu a udržitelnost železniční dopravy.

Zdroj zprávy: Siemens
logo Siemens