České strojírenství letos poroste v průměru o 2,7 %

ceec

Praha, 22. ledna – Strojírenský sektor v letošním i příštím roce opět poroste. Ředitelé strojírenských firem očekávají v roce 2016 mírný růst sektoru o 2,7 procenta.

O další 2,5 procenta stoupne objem produkce v roce 2017. Na růstovém vývoji se shodlo osm z deseti ředitelů firem. Spolu s trhem porostou také tržby jednotlivých firem, a to v průměru o 5 procent. Tento růst plánují ředitelé společností podpořit hlavně navyšováním objemu zakázek a expanzí do zahraničí. Vyplývá to ze Studie českého strojírenství Q1/2016 zpracované analytickou společností CEEC Research.

Strojírenských zakázek v letošním roce mírně přibude. „Čtyři z pěti ředitelů (81 procent) predikují pro české strojírenství růst sektoru, přičemž jeho výkon by se měl v průměru zvýšit o 2,7 procenta. V odhadech jsou opatrnější ředitelé velkých firem, kteří predikují, že sektor poroste v průměru o 2,2 procenta. Malé a střední podniky pak očekávají růst sektoru oproti loňskému roku o 2,9 procenta,“ prezentuje výsledky výzkumu Jiří Vacek, ředitel analytické společnosti CEEC Research. Růst potvrzuje i Petr Novák, výkonný ředitel Koyo Bearings Česká republika, s. r. o.: „Dle našich předpokladů očekáváme ve strojírenském sektoru další pozitivní růst, což je dáno makroekonomickou situací ve světě a v našem regionu. Na druhou stranu ale existuje po celém světě spousta rizikových faktorů, které mohou tento růst ovlivnit. Pokud se ale nic zásadního a nepředvídatelného nestane, můžeme se těšit na další zlepšování české ekonomiky, a zejména strojírenství. Problém v dnešní době bohužel nastává při přehřátí ekonomiky, což je dáno zejména nedostatkem pracovní síly. Naše společnost očekává v následujících letech růst až 20 % ročně, přičemž musíme velice složitě a nákladně přizpůsobovat náborovou politiku reálné situaci na trhu práce.“ Janusz Pindur, finanční ředitel Šroubárny Kyjov, spol. s r. o. dodává: „Očekáváme růst v našem sektoru z důvodu rozvoje automobilového průmyslu a železnic. Domníváme se, že v nejbližších letech dojde k převodu výrobních kapacit z Číny na území Evropy, aby byla zajištěna vyšší kvalita a preciznost výrobků evropských výrobců a rovněž také dodržování bezpečnostních a environmentálních evropských norem ve výrobním procesu. V neposlední řadě také díky vyšší kvalifikaci pracovní síly.“

Další mírný růst sektoru by měl následovat také v roce příštím, a to v průměru o 2,5 procenta oproti roku 2016. Zástupci velkých firem hovořili ve Studii strojírenských společností Q1/2016 o růstu objemu produkce pro rok 2017 v průměru o 2,6 procenta. Ředitelé malých a středních firem pak očekávají nárůst objemu zakázek o 2,4 procenta. „Evidujeme pozitivní vývoj v oblasti výrobního i zpracovatelského průmyslu – růst objemu výroby, větší ochotu výrobních firem investovat do rozšiřování výrobních technologií i do vývoje nových výrobků. To se pozitivně promítá do objemu zakázek TÜV SÜD Czech zejména v oblastech posuzování shody výrobků a nezávislé kontroly kvality,“ říká Michal Svrček, Business Development Manager pro inspekční služby v TÜV SÜD Czech

Spolu s objemem produkce porostou také tržby strojírenských společností. V průměru by mělo jít o 5 procent oproti roku 2015. I zde byly zaznamenány mezi odpověďmi zástupců středních/malých a velkých společností rozdíly. Zatímco velké firmy predikují růst tržeb o 4,1 procenta, malé/střední společnosti očekávají v letošním roce obrat vyšší o 5,3 procenta. Jde o opačnou situaci oproti loňskému roku, kdy byli v odhadu růstu tržeb optimističtější ředitelé velkých podniků (rozdíl dvou procent). V roce 2017 počítá s dalším růstem svých tržeb osm z deseti společností (80 procent). V průměru by tržby měly růst o 4 procenta.

Růstu tržeb chtějí ředitelé strojírenských společností v následujících letech dosáhnout především navýšením objemu zakázek (67 procent respondentů) a expanzí do zahraničí (20 procent dotázaných). Naopak minimum společností plánuje navýšit výnosy zvýšením cen svých produktů nebo expanzí do nových segmentů strojírenství v rámci ČR. Změnu ziskovosti zakázek očekává necelá polovina ředitelů společností (43 procent), přičemž růst marží predikuje třetina (31 procent) firem, naopak snížení očekává desetina ředitelů firem (12 procent).

Výrobní kapacity strojírenských společností jsou podle jejich zástupců v současnosti naplněny v průměru ze čtyř pětin (83 procent). Firmy mají nasmlouvané zakázky v průměru na dalších 6,9 měsíce. Pro třetinu z nich (36 procent) to v meziročním srovnání představuje navýšení objemu nasmlouvaných zakázek, zatímco pouze 15 procent strojírenských společností hlásí pokles ve srovnání se stejným obdobím minulého roku. Michal Richter, ředitel Metalliset Group, ale upozorňuje na problémy s pracovníky: „Největší problém pociťujeme s nedostatkem kvalifikovaných zaměstnanců pro výrobu, stejně tak i zaměstnanců s dostatečnou znalostí cizích jazyků a ‚technickým‘ vzděláním. Ke zlepšení by hodně přispěla větší spolupráce výrobních závodů a univerzit, pro zvýšení kvalifikace studentů a získání relevantních zkušeností z reálného života.“

Aktuální situaci a strategii pro rozvoj českého exportu budou na
SETKÁNÍ LÍDRŮ ČESKÉHO EXPORTU 2016 (28. ledna v České národní bance) diskutovat přední představitelé státu (prezident ČR Miloš Zeman, ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek, ministr financí Andrej Babiš, ministr zahraničí Lubomír Zaorálek, vrchní ředitel ČNB Jiří Rusnok) společně s řediteli 500 exportních společností.
Účast rovněž potvrdilo více než 40 zástupců velvyslanectví klíčových exportních destinací z celého světa.
Registrace na: konference@ceec.eu

Studii českého strojírenství H1/2016 je možné bezplatně získat od 28. ledna na:
www.ceec.eu