Český Siemens na veletrhu MSV 2017: Digitalizujeme svět obrábění

siemens

Společnost Siemens ČR se již po 59. představí na Mezinárodním strojírenském veletrhu 2017, nejvýznamnějším průmyslovém veletrhu ve střední Evropě, který se uskuteční 9.–13. října na výstavišti v Brně. I tento rok je hlavní tématem Siemens digitalizace. Firma představí své komplexní portfolio řešení pro oblast stavby obráběcích a výrobních strojů. Na konkrétních příkladech ukáže, jak využít potenciál digitalizace ve výrobě, jak dosáhnout vyšší pružnosti a efektivity ve výrobě a jak zkrátit výrobní cyklus a uvedení nového stroje na trh.

Pod hlavní mottem „Digitalizujeme svět obrábění“ představí český Siemens v jedné z největších expozic veletrhu v hlavním pavilonu P na stánku č. 19 výhody, které digitalizace přináší jak koncovým uživatelům obráběcích strojů, tak i jejich výrobcům. Celá prezentace bude zaměřená na rozsáhlé integrované portfolio komplexních řešení pro digitalizaci výroby, a to od prvotního návrhu stroje přes jeho vykonstruování, až po uvedení do provozu a zajištění servisu. Jedná se o integrovaný ekosystém pro oblast obráběcích strojů, který je na trhu jedinečný.

Siemens

„Digitalizace přispívá k zásadní změně v obráběcím průmyslu. Propojení digitálního a reálného světa otevírá nové možnosti, jak zvýšit produktivitu a hlavně vytváří zcela nové obchodní modely. To se týká jak výrobců strojů, tak jejich koncových uživatelů. A stejně tak i malých a středně velkých podniků a velkých hráčů v odvětví. Digitalizace je hlavním motorem růstu a ziskovosti obráběcího průmyslu, a to na lokálních i celosvětových trzích,“ uvedl Tomáš Duba, ředitel obchodního úseku Řídicí systémy a pohony pro obráběcí a speciální stroje a roboty, Siemens ČR.

Potenciál digitalizace pro oblast obráběcích strojů
Siemens jako jediný na světě nabízí komplexní řešení, které umožňuje podnikům navrhnout celý konstrukční a výrobní proces obráběcího stroje a optimalizovat výrobní provozy ve virtuálním světě, pomocí tzv. digitálního dvojčete. Díky unikátnímu portfoliu Siemens, které zahrnuje softwarové systémy i automatizační technologie, jež pokrývají celý hodnotový řetězec produktu či výroby, mohou výrobci již dnes digitalizovat celý svůj vývojový a výrobní proces.

„Siemens je jediným dodavatelem plně integrovaných řešení pro každou fázi hodnotového řetězce na světě, od hardwaru až po software, jak při vlastní konstrukci obráběcího stroje, tak při jeho používání. Siemens tím pokládá základy pro rozšíření digitalizace a restrukturalizaci celého hodnotového řetězce v obráběcím průmyslu,“ dodal Tomáš Duba.

Návštěvníci expozice Siemens uvidí praktické ukázky toho, jak mohou výrobci obráběcích strojů díky digitalizaci svých provozů výrazně posílit výrobní flexibilitu, efektivitu a bezpečnost a zároveň snížit náklady a dobu uvedení výrobku na trh. To vše při zachování nebo zvýšení kvality produktu. Mohou tak zároveň podpořit i svou konkurenceschopnost na světových trzích.

Propojení reálného a digitálního světa
Výhody digitalizace ukáže Siemens mimo jiné na prototypu multifunkčního obráběcího centra MCU450 společnosti KOVOSVIT MAS, a.s. Návštěvníci expozice se prostřednictvím stroje seznámí s konceptem digitalizace Siemens, a to především s nejmodernějšími softwarovými opcemi a rozšířenými systémy Sinumerik Integrate a s ovládacími obrazovkami Sinumerik Operate v nové softwarové verzi 4.8. Tento stroj bude také vůbec prvním v České republice, na kterém bude nový software oficiálně představen.

Siemens ve své expozici dále předvede, jak funguje virtuální zprovoznění, a jak dosáhnout vyšší kvality, efektivity a rychlejšího uvedení stroje do provozu. Návštěvníci se mohou těšit na digitální dvojče skutečného obráběcího stroje strojírenské firmy TOSHULIN, a.s. Stroj bude virtuálně zprovozněn v programu NX Mechatronics Concept Designer (MCD), který umožňuje věrně simulovat fyzikální prostředí reálného světa, ověřit tak mechanické i dynamické chování stroje, automatizační programy a postupně odstranit konstrukční nedostatky.

Nové řešení pro monitoring a sběr provozních dat
Ekonomická síla firem, jejich produktivita a úspěch na trhu závisí do značné míry na tom, jak chytře a efektivně využívají data, která mají k dispozici. Siemens na veletrhu představí nové řešení pro monitoring a sběr provozních dat na funkčních modelech obráběcích strojů, které budou simulovat reálný výrobní provoz na reálných komponentech, s reálnými motory.

Více informací na www.siemens.cz/msv.