ČEZ vyhlásil jeden z největších „jaderných“ tendrů za posledních dvacet let

Temelín strojovna čez

Výběrové řízení na klíčové zařízení, které vyrábí elektřinu pro pětinu České republiky, vyhlásila společnost ČEZ pro Jadernou elektrárnu Temelín. Generátory chce ČEZ v Temelíně měnit mezi roky 2028 až 2030. Do zakázky v hodnotě jednotek miliard korun se mohou firmy hlásit do 9. června. Současné generátory jsou v provozu od spuštění elektrárny v roce 2000. Jejich dosavadní výroba přes 293 TWh bezemisní elektřiny odpovídá téměř pětileté spotřebě celé České republiky.

Temelín strojovna čez

Dodat dva kompletní generátory včetně jednoho náhradního rotoru, příslušenství, instalace a následného servisu. Takové je hlavní zadání, které zveřejnil ČEZ ve věstníku veřejných zakázek. Výběrové řízení běží podle zákona o zadávání veřejných zakázek. Firmy se mohou hlásit do 9. června.

„V rámci výběrového posoudíme kvalifikaci uchazečů, následně je vyzveme k podání nabídek. Vybráno bychom chtěli mít příští rok na jaře. Vlastní zařízení budeme měnit v závěru tohoto desetiletí,“ uvedl Bohdan Zronek, člen představenstva ČEZ a ředitel divize jaderná energetika.

Základním kvalifikačním kritériem je prokazatelná zkušenost s výrobou, dodávkou a servisem generátoru, který vyrábí elektřinu při otáčkách 3000 za minutu. Modernizace generátorů je jedním z klíčových projektů, který pomůže zajistit dlouhodobý provoz temelínské elektrárny.

„Elektrárnu chceme provozovat minimálně šedesát let. Generátory budeme měnit v polovině této periody, přičemž jejich životnost budeme požadovat čtyřicet let,“ konstatoval Jan Kruml, ředitel Jaderné elektrárny Temelín.

Od nových generátorů ČEZ očekává také navýšení maximálního výkonu. Ten současný je 1125 MWe, nově by měl být 1150 MWe.

Generátor
Zařízení v nejaderné části elektrárny, kde vzniká elektřina. Celková hmotnost rotoru generátoru je 90 tun, dlouhý je více než 14 metrů. Jedná se o jednodílný výkovek, ve kterém je uloženo rotorové vinutí tvořené z dutých měděných vodičů. Toto vinutí je za provozu napájeno stejnosměrným budícím proudem, který v rotoru vytváří dvoupólové elektromagnetické pole. Tímto dvoupólovým magnetem parní turbína otáčí rychlostí 3000 otáček/minutu uvnitř statorového třífázového vinutí. Vlivem elektromagnetické indukce vzniká ve statorovém vinutí střídavý elektrický proud, který je pomocí fázových vývodů přes zapouzdřené vodiče, generátorový vypínač a blokové transformátory vyváděn do elektrizační soustavy.

generátory čez

Stávající generátory v JE Temelín jsou s možným výkonem 1125 MWe největší generátory v ČR. Vyrobeny byly v Plzni a jde o jediné dva svého druhu v ČR.

Od začátku roku elektrárna Temelín vyrobila 6,4 terawatthodin elektřiny. Společně s Dukovany jde o zdroje, které produkují největší množství čisté elektrické energie a podílí se tak výraznou měrou na bezemisní výrobě Skupiny ČEZ. Ročně se díky jaderným elektrárnám nevypustí do ovzduší přibližně dvě desítky miliónů tun CO2.

Zdroj zprávy: ČEZ, a.s.
ČEZ