Vědci nabízejí firmám šedesát tisíc eur na inovativní projekty využívající umělou inteligenci

elise

Šedesát tisíc eur – tedy půl druhého milionu korun – na vývoj aplikací a služeb založených na umělé inteligenci. Tuto poměrně významnou částku nabízí netradičně evropští vědci start-upům a malým a středním firmám. Svoje projekty mohou inovační firmy předkládat do konce června. Vybráno bude celkem šestnáct společností, které pak budou mít šest měsíců na vývoj svých produktů. Na detaily jsme se zeptali experta na počítačové vidění, Josefa Šivice z Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v Praze (CIIRC ČVUT), který se podílel na formulaci této grantové výzvy a zároveň usedne do komise, která vybere nejúspěšnější adepty.

ai

Co vedlo evropské vědce k vypsání takového open callu?
Naše motivace byla už od samého začátku zformulovaná v projektu ELISE, který je financován z programu EU Horizont 2020 a z jehož prostředků je open call hrazený. Chceme navázat spolupráci s firmami a zapojit je do naší sítě výzkumných center excelence pro umělou inteligenci. Ta čítá celkem 23 vědeckých partnerů z 11 evropských zemí. Komunita je ale mnohem rozsáhlejší, úzce spolupracujeme s celoevropskou iniciativou pro strojové učení ELLIS. Dalším efektem bude rozšíření technik strojového učení mezi firmami.

Jak toho chcete dosáhnout?
Zvolili jsme ne zcela obvyklý postup – firma by měla mít svého „vědeckého mentora“, který je tam hlavně od toho, aby pomohl firmě zorientovat se v možných řešeních, poskytnout informace o tom, co je pro její problém relevantní. Měl by to být někdo, kdo je napojený na výzkum v dané oblasti, ale nemusí být nezbytně nutně členem ELISE nebo ELLIS. Je nám jasné, že postupů založených na strojovém učení je celá řada. Vše se v poslední době rychle vyvíjí. Firma vědce může oslovit napřímo – pokud bude chtít firmu podpořit a věnovat čas spolupráci, tak to samo vypovídá o potenciálu jejího plánu.

Jak je grant nastavený?
Firma získá nemalé prostředky – paušálně 60 000 EUR – na dobu šesti měsíců. Mají jí pomoci rozvinout inovační potenciál konkrétního nápadu či zlepšení. Za půl roku se nedá přijít s úplně něčím novým. Cílem je spíš pomoci firmám dostat do již připraveného řešení prvky strojového učení. Třeba na datech, která už mají k dispozici. Současně oněch šest měsíců je dobrá doba na vzájemné seznámení se pro další, v ideálním případě dlouhodobější, spolupráci.

Jaké firmy či projekty očekáváte, že se přihlásí?
Typicky se bude jednat o malé či střední podniky, ale i začínající start-upy, které mají svůj business plán a řeší, jakým způsobem využijí strojové učení tak, aby přinesly nějakou další hodnotu svým zákazníkům a posílily konkurenceschopnost svojí technologie. Třeba firma, která bude chtít použít strojové učení v softwaru pro lékařská zobrazovací zařízení – a pomoci třeba radiologům při „čtení“ lékařských snímků plic. Nebo společnost, která uvažuje o použití neuronových sítí pro predikci toxicity u hodnocení chemických sloučenin. Vhodné nápady očekáváme z průmyslu i mimo něj. Paradoxně se ukazuje, že pandemie nastartovala řadu inovačních aktivit. České firmy mají v tomto směru stejné šance jako ostatní.

Projekty je možné podávat do poledne dne 1. července 2021 přes:
https://elise.fundingbox.com/

Jak žádost o dotaci připravit tak, aby bylo možné tyto prostředky získat, poradí experti firmám na webináři, který se koná 16. června 2021 od 12.00 do 12.45 hodin. Registrovat je možné ZDE.

Zdroj zprávy: ČVUT Praha
čvut