Cirkulární ekonomika v průmyslu ČR – téma, které bude MPO prezentovat na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně

MPO logo

V pondělí 7. října začíná v Brně 61. Mezinárodní strojírenský veletrh, na kterém bude v pavilonu Z prezentován v národní expozici The Country For The Future mimo jiné i nový směr EU Cirkulární ekonomika se zaměřením na průmysl.

WORKSHOP „CIRKULÁRNÍ EKONOMIKA V PRŮMYSLU ČR“ – 8. 10. 2019 od 9:30
Zveme vás do Pavilonu Z do národní expozice The Country For The Future na workshop Cirkulární ekonomika v Průmyslu ČR, kde budou prezentovány příklady dobré praxe v této oblasti a další zajímavé informace. Program workshopu naleznete v Příloze 1.

ZAHÁJENÍ 4. ROČNÍKU SOUTĚŽE PŘEMĚNA ODPADŮ NA ZDROJE – 8. 10. 2019
Na workshop bude navazovat setkání místopředsedy vlády a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka s pozvanými vítězi soutěže, sponzory a odbornými a mediálními partnery. Na úvod této akce zahájí ministr již 4. ročník úspěšné soutěže Přeměna odpadů na zdroje v rámci podpory cirkulární ekonomik/oběhového hospodářství v ČR. Soutěže se od roku 2017 zúčastnilo již stovky organizací – výrobních podniků, stavebních firem, obcí a měst, studentů VŠ a žáků všech stupňů vzdělávacích zařízení. Osvěta zábavnou formou přináší již nyní své plody ve formě příkladů dobré praxe.

SCREENING ZÁJMU PODNIKATELSKÉ SFÉRY A DALŠÍCH SUBJEKTŮ O CIRKULÁRNÍ EKONOMIKU/OBĚHOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ – 7. – 11. 10. 2019
Cirkulární ekonomika a Průmysl – pod tímto názvem bude umístěna interaktivní mapa ČR. Do této mapy budou mít návštěvníci možnost označit barevnou vlaječkou sídlo své firmy, obce nebo školy, pokud se oběhovým hospodářstvím již zabývají, nebo mají o tuto oblast zájem a připravují se na zavedení principů cirkulární ekonomiky ve své organizaci. Zároveň budou mít návštěvníci možnost provést zápis do KNIHY „ARCHA CIRKULÁRNÍ EKONOMIKY ČESKÉ REPUBLIKY“ s uvedením sídla organizace a v případě zájmu i doplňující stručné informace. Přihlášení se k aktivitám v oblasti cirkulární ekonomiky/oběhového hospodářství si zaslouží odměnu v podobě pěkného užitečného předmětu, vyrobeného z části z recyklovaného materiálu. Více jak 40 Příkladů dobré praxe podniků a dalších organizací i škol, které již oběhové hospodářství zcela nebo v určité míře aplikují, bude promítáno na velkoplošné obrazovce po celou dobu konání veletrhu. V případě zájmu budou k promítaným snímkům poskytovány další doplňující informace.

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ A PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE – 7. – 11. 10. 2019
Po celou dobu konání veletrhu budou poskytovány informace o dotačních programech a dalších formách podpory zaměřených na inovativní technologie na získávání, zpracování a využívání druhotných surovin (Příloha 2), úspory vody v průmyslu (Příloha 3) a též podporu formou inovačních voucherů pro MSP (Příloha 4). Pro zájemce o Politiku druhotných surovin ČR budou poskytovány podrobné informace o řešených komoditách, o plnění stanovených úkolů a případné spolupráci v rámci činnosti ad hoc pracovních týmů a další, stručné informace naleznete v Příloze 5. K národní soutěži Přeměna odpadů na zdroje budou poskytovány informace o jednotlivých kategoriích a kritériích, termínech pro podání přihlášek i slavnostního vyhodnocení soutěže. Základní informace o soutěži jsou uvedeny v Příloze 6. Jako inspirace pro potenciální soutěžící bude poskytován Katalog 3. ročníku soutěže, ve kterém jsou uvedeny vítězné a nominované projekty všech kategorií z posledního ročníku soutěže. Těšíme se na vaši návštěvu a též na sdílení vašich zkušeností z oblasti Cirkulární ekonomiky/Oběhového hospodářství realizované nebo zamýšlené v rámci činnosti nebo dalších aktivit vašeho podniku, firmy, živnosti, obce nebo školy.

Zdroj zprávy a dokumenty ke stažení jsou zde.