Čistá pozice vůči EU dosáhla v pololetí 45,6 mld. Kč, meziročně vzrostla o 22,1 mld. Kč

euro peníze

V průběhu prvního pololetí roku 2023 obdržela České republika z rozpočtu EU příjmy ve výši přes 54,6 mld. Kč a současně odvedla do evropského rozpočtu 33,9 mld. Kč. ČR tak za první letošní půlrok obdržela o téměř 20,8 mld. Kč více, než do rozpočtu EU odvedla. Při započítání příjmů z Nástroje EU na podporu oživení (NGEU) ve výši 24,8 mld. Kč činí celkové kladné saldo 45,6 mld. Kč.

euro

Vývoj čisté pozice ČR vždy za první pololetí roku ukazuje následující graf.

eu dotace mfcr 2023

Pozn.: V roce 2022 byly součástí čisté pozice i příjmy z NGEU ve výši 7,7 mld. Kč a v roce 2023 24,8 mld. Kč.

Od vstupu do EU jsme dosáhli čistého příjmu 1,05 bil. Kč
„Pololetní čistá pozice je druhá nejlepší za posledních sedm let. Úspěšnost čerpání se projevila i na saldu státního rozpočtu, který v červnu obdržel 47,3 miliardy korun z evropských prostředků. Po plném náběhu současného programového období můžeme dosáhnout ještě lepších výsledků čerpání. Čísla potvrzují, že členství v EU nám pomáhá dostat do ekonomiky peníze na investice, a to obzvláště v krizových časech, kdy vedle klasických strukturálních fondů využíváme také prostředky z NextGenerationEU – nástroje pro oživení a odolnost prostřednictvím Národního plánu obnovy,“ uvedl k pololetní čisté pozici ministr financí Zbyněk Stanjura.

Za kladným saldem ČR vůči rozpočtu EU stály i nadále primárně příjmy ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti ve výši 29,4 mld. Kč a příjmy ze Společné zemědělské politiky ve výši 25,2 mld. Kč.  Vedle příjmů z rozpočtu EU obdržela ČR v prvním pololetí 2023 rovněž dodatečné prostředky na zemědělství (rozvoj venkova) a na kohezi (React-EU) z Nástroje EU na podporu oživení (NGEU) ve výši 24,8 mld. Kč.

Podrobnější rozpis příjmů a výdajů za první pololetí roku 2023 shrnuje tabulka č. 1.

ČISTÁ POZICE ČR VŮČI ROZPOČTU EU ZA PRVNÍ POLOLETÍ 2023
Příjmy z rozpočtu EU (mil Kč)
Strukturální akce 29 410,39
Strukturální fondy 20 185,43
Fond soudržnosti 9 224,97
Zemědělství 25 236,13
I. pilíř* 19 953,21
II. pilíř** 5 282,92
Programy EU*** n/a
Příjmy z NGEU 24 843,18
Celkové příjmy z rozpočtu EU 54 646,52
Celkové příjmy z rozpočtu EU vč. NGEU 79 489,69
Celkové platby do rozpočtu EU 33 889,74
Čistá pozice vůči rozpočtu EU 20 756,78
Čistá pozice vůči rozpočtu EU vč. NGEU 45 599,95

Pro přepočet mezi EUR a CZK použit průměrný kurz za první pololetí roku 2023 ve výši 23,690 (údaj ČNB).

Vývoj čisté pozice od roku 2004
Celkově ČR od svého vstupu do EU 1. května 2004 do 30. června 2023 zaplatila do rozpočtu EU 843,7 mld. Kč a získala téměř 1,88 bil. Kč. Kladné saldo čisté pozice České republiky ve vztahu k rozpočtu EU tak souhrnně dosáhlo 1,03 bil. Kč. Při započítání příjmů z NGEU činí celkové příjmy téměř 1,94 bil. Kč a celkové kladné saldo za dobu členství České republiky v EU 1,09 bil. Kč. Za pozitivní čistou pozicí ČR k evropskému rozpočtu stojí dlouhodobě příjmy ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti a příjmy ze Společné zemědělské politiky EU.

Zdroj zprávy: Ministerstvo financí ČR
ministerstvo financí