ČR podpořila zlepšení kybernetické bezpečnosti v EU a vyzvala k dodržování práv a principů v on-line prostoru

digitalizace

Úroveň kybernetické bezpečnosti v Evropské unii (EU) je třeba zlepšit. Na společné pozici ke směrnici s opatřeními, která danou oblast upravují (NIS2), se shodla evropská Rada pro telekomunikace a technologie. Českou republiku (ČR) na ní zastupoval náměstek ministra průmyslu a obchodu pro digitalizaci a inovace Petr Očko. Probrala se také digitální práva a principy.

Směrnice NIS2 a společná pozice v rámci EU byla klíčovým bodem posledního jednání Rady složené z ministrů 27 členských zemí, kteří mají danou oblast na starosti. Slovinskému předsednictví se podařilo dosáhnout kompromisu, který překlenul hlavní problematické body. Náměstek Petr Očko vyzdvihl zejména aspekty, které se zaměřují na zajištění bezpečnosti dodavatelského řetězce.

„Pro ČR je kybernetická bezpečnost klíčová. Stále častěji se potýkáme s nutností bránit se hrozbám, které přicházejí zvenku. Kromě technických opatření se musíme zabývat i netechnickými aspekty, jako je důvěra v komponenty, které tvoří základ informačních systémů. Bezpečnost dodavatelského řetězce a nástup nových (disruptivních) technologií byly tématy, která jsme tento týden řešili i na Pražské konferenci k bezpečnosti sítí 5G,“ říká náměstek ministra průmyslu a obchodu pro digitalizaci a inovace Petr Očko.

Diskutovalo se také o digitálních právech a principech, které by se měly uplatňovat při využívání digitálních služeb a technologií. Česká republika ocenila zapojení evropské veřejnosti do diskuze, která prokázala širokou podporu této iniciativy. Obdobná konzultace s nevládními organizacemi a dalšími partnery se letos spustila i v ČR.

„Jedná se o důležité téma, musíme proto zajistit, aby se digitální práva a pravidla respektovala a vynucovala off-line i on-line. Apelujeme na to zůstat otevřeni také vůči třetím zemím, které se budou chtít přihlásit k dodržování evropských norem a zásad,“ popisuje závěry z diskuse Petr Očko.

Během pracovního oběda se zástupci členských zemí z oblasti telekomunikace a technologií věnovali datové ekonomice a připravovanému aktu o datech, který Evropská komise plánuje předložit na začátku roku 2022. Projednali také návrh nařízení o evropské správě dat (Data Governance Act), který má usnadnit sdílení osobních i neosobních dat v EU a zvýšit důvěru ve zprostředkovatele. Tento týden se podařilo dosáhnout předběžné dohody mezi členskými státy a Evropským parlamentem o finální podobě, čeká ho ještě formální schválení. Probral se také aktuální stav projednávání legislativy o umělé inteligenci, evropské digitální identitě nebo roamingu ve veřejných sítích.

Kromě jednání Rady se Bruselu náměstek Petr Očko sešel se zástupci Slovenska a Rakouska v tzv. slavkovském formátu. Zabývali se zejména digitálním humanismem a rozšířením spolupráce v oblasti digitálních iniciativ. Se zástupci Francie a Švédska pak Petr Očko jednal o prioritách nadcházejícího předsednictví v Radě EU. Francii čeká první pololetí příštího roku, pak – tedy od července do prosince 2022 – přijde na řadu Česká republika a prvních šest měsíců roku 2023 bude ve znamení Švédska.

Zdroj zprávy: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
MPO logo