CzechInvest posiluje znalosti o inovačním potenciálu Česka prostřednictvím projektu INKA 3 Technologické agentury ČR

byznys

Agentura CzechInvest se podílela na třetím mapování inovačních kapacit v Česku za období 6/2021 až 8/2022 v projektu INKA 3 Technologické agentury, který popisuje aktuální stav a trendy v českém inovačním prostředí. Průzkum probíhal ve více než 500 inovativních firmách a podílely se na něm i regionální kanceláře CzechInvestu.

byznys

 

„Účast v projektu INKA 3 je pro CzechInvest důležitým krokem směrem k posílení inovačního prostředí v Česku. Společně s Technologickou agenturou se soustředíme na podporu nadějných technologických projektů a vytváříme tak ideální podmínky pro jejich úspěch. Zejména informace například o tom, jaké jsou potřeby inovačních firem a jejich potenciál nám pomůže posunout náš cíl, ten je stát se inovačním světovým lídrem,“ uvedl Petr Očko, vrchní ředitel sekce digitalizace a inovací Ministerstva průmyslu a obchodu pověřen řízením agentury CzechInvest.

logo TačrProjekt INKA 3 Technologické agentury představuje významný krok směrem k co nejvíce efektivnímu zacílení prostředků a posílení inovačního potenciálu České republiky. CzechInvest i TA ČR jsou odhodláni přinášet firmám potřebnou podporu a příležitosti potřebné pro rozvoj inovací a technologií a zvýšit tak jejich konkurenceschopnost a atraktivitu jejich produktů.

„Inovativní firmy mají možnost skrze účast na mapování inovačních kapacit ovlivnit nastavení podmínek a zaměření programů pro podporou aplikovaného výzkumu a inovací na národní i regionální úrovni. Jejich participace a důvěry si velice vážíme, neboť mapování díky tomu přináší celou řadu unikátních, jinak nezjistitelných informací,” uvedl Petr Konvalinka, předseda TA ČR.

CzechInvest aktivně spolupracoval s Technologickou agenturou na identifikaci a výběru firem s potenciálem inovace a technologického rozvoje. Agentura CzechInvest bude poskytovat odbornou a konzultační podporu vybraným organizacím, které se budou moci těšit ze speciálních grantů a finančních prostředků.

Na výsledky mapování se můžete podívat zde.

Zdroj zprávy: CzechInvest
czechinvest