CzechTrade pomáhá firmám z Libereckého kraje exportovat do celého světa. Nejčastějšími destinacemi jsou Čína, Turecko, USA, Brazílie nebo Vietnam

export

Jedinečná série setkání s řediteli zahraničních kanceláří a konzultanty CzechTrade „Roadshow po regionech ČR“ pokračovala v uplynulém týdnu v Liberci. Na konferenci se zástupci firem dozvěděli, jak si vybrat vhodný exportní trh, způsob expanze nebo jak se připravit na to, aby byla expanze do zahraničí úspěšná.

Na celkovém počtu úspěšných exportních případů agentury CzechTrade v rámci celé České republiky se firmy z Libereckého kraje podílí 7 procenty. S pomocí CzechTrade jich v tomto kraji úspěšně exportovalo nebo stále exportuje celkem 240, nejčastěji do Číny, Turecka, USA, Brazílie, Vietnamu a dalších vzdálenějších teritorií. Od roku 2018 CzechTrade v Libereckém kraji zpracoval celkem 1 210 zakázek pro 466 firem. Agentura CzechTrade firmám s exportem pomáhá především asistencí přímo na zahraničních trzích či poskytováním konzultací přímo v regionu v rámci akce Roadshow, kde ukazuje, jak uspět na zahraničních trzích. „Celkem 240 úspěšných exportů ukazuje, že v Libereckém kraji mají firmy o expanzi na zahraniční trhy velký zájem. Liberec a okolí je také plný startupistů a inovativních firem. Právě pro firmy nabízející inovativní technologie a unikátní řešení jsme připravili komplexní podporu formou tří nových služeb – Startup Entry, Stratup Zóna a Czech Startup Days, které cílí k získání know-how při vstupu na nové zahraniční trhy,“ říká Vladimír Degťar, ředitel sekce služeb pro exportéry CzechTrade.

Kromě služeb CzechTrade byla konference zaměřená také na australské teritorium. Zástupci firem získali praktické informace, proč exportovat do Austrálie, a tipy na perspektivní obory, příležitosti a zajímavé exportní akce v tomto teritoriu. „Austrálie je velmi otevřená zahraničnímu obchodu a výrobky z Evropy jsou ceněny pro svou kvalitu. Řada českých firem již v Austrálii uspěla. Příležitosti jsou napříč obory. Kromě tradičních oborů, jako je potravinářský, zemědělský nebo i železniční průmysl, jsou možnosti také v oblasti vodíkových technologií či aerospace. Populární jsou například česká sportovní letadla,“ zmínil Luboš Matějka, ředitel zahraniční kanceláře v Sydney.

Firmy z Libereckého kraje v současné době nejčastěji vyvážejí do vzdálenějších teritorií, jako je Čína, Turecko, USA, Brazílie, Spojené arabské emiráty nebo Vietnam. V Evropě se jedná o Německo, Velkou Británii a Francii. V letošním roce bylo zatím nejvíce zakázek realizováno do Indie, Velké Británie, dále do Jihoafrické republiky, Izraele a Singapuru. Z Libereckého kraje se nejvíce vyváží zboží jako užitkové sklo, bižuterie a drobné zboží, elektrotechnika či elektronika.

seminář Misan

Reklama

ROADSHOW po regionech bude pokračovat v Plzni
Město Liberec bylo předposlední zastávkou Roadshow agentury CzechTrade po regionech České republiky v tomto roce. Poprvé předávala informace a know-how úspěchu na zahraničních trzích v Ostravě, poté v Pardubicích a skončí 23. listopadu v Plzni. Roadshow v Liberci se zúčastnilo 16 českých firem primárně ze segmentů, jako jsou Software a ICT služby, Strojírenství, Elektronika a Elektrotechnika, Automotive, Textilní průmysl, Životní prostředí či Obranný průmysl.

Více informací k nadcházející zastávce Roadshow v Plzni, která proběhne 21. listopadu, naleznete na webových stránkách CzechTrade.

O agentuře CzechTrade
CzechTrade je agentura na podporu obchodu a již 26 let je partnerem českých firem na jejich cestě k exportním úspěchům. Jejím cílem je usnadnit českým firmám rozhodování o výběru vhodných teritorií, zkrátit dobu vstupu na daný trh, podpořit aktivity směřující k dalšímu rozvoji firmy v zahraničí, a především eliminovat rizika spojená se vstupem na nové, neznámé trhy. Zahraniční kanceláře agentury CzechTrade poskytují služby v 64 zemích na pěti kontinentech.
www.czechtrade.cz

Zdroj zprávy: CzechTrade