Digitalizace výroby a možnosti jejího financování

Svaz průmyslu

Dne 14. února 2019 pořádá Svaz průmyslu a dopravy ČR praktický seminář na téma: Jak využít a financovat Technologie 4.0.

Seminář je pro odbornou veřejnost zcela zdarma, ale je nutná předchozí online registrace. Bohatý program (viz níže) bude obsahovat přednášky předních českých odborníků a zástupců firem, které mají v této oblasti neocenitelné zkušenosti a mohou tak firmám předat užitečné informace.

Seminář se koná 14. února 2019, na adrese: Enterprise Europe Network při Centru pro regionální rozvoj České republiky (CRR) Praha 3, U Nákladového nádraží 3144/4

Připravujete inovační projekty zaměřené na digitalizaci výroby, Průmysl 4.0 a potřebujete více informací z praxe? Na semináři bude představena nejen nová výzva, ale budou prezentovány i příklady dobré praxe, reálné situace malých a středních podniků (MSP), jejichž majitelé se již vydali touto cestou. Poradíme Vám, jak využít dotace z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) Technologie. Nabízíme konzultace a hodnocení projektů firem v kontextu této výzvy.

Program:
9:30 REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ

10:00 PRŮMYSL 4.0 versus realita MSP, Ing. Tomáš Kubala, MBA, INDUSTRY CLUSTER 4.0

Posuzování připravenosti firem na implementaci Průmyslu 4.0.
Nejčastější nedorozumění, příležitosti a doporučení.
Přínosy strukturovaného dialogu a tvorba akčních plánů.

10:30 Optimalizace řízení výroby, Ing. Lubomír Sláma, PhD., MBA, Act–in Machine Services s.r.o.

Proč vyvíjet vyvinuté, pojďme to implementovat!
Co on-line neměřím, neanalyzuji a nevizualizuji, to neřídím!
Integrované systémy MES – jedna data, jedna pravda!
Údržba 4.0, přehlížená popelka 🙂

11:15 COFFEE BREAK Chvíle na kávu, individuální konzultace s odborníky.

11:30 Nástroje pro řízení a digitalizaci průmyslu, Ing. Jan Horník, Beckhoff Česká republiky s.r.o.

Musíme vyhodit staré stroje, abychom mohli vykročit do budoucnosti?
Co ztrácím, když nemám integrované stroje, když sbírám data ručně?
Naše vize validovány na Výrobní buňce 4.0.

12:00 Integrace = srdce Průmyslu 4.0, Miroslav Hlaváč, UNICORN a.s.

Proč posílat data do mraků? Zaprší z nich někdy?
Velké lidi zajímají velká data.
Vize vs. realita. Začněme prvním krokem.
Koncept ověřený v praxi.

12:30 Dotace pro digitalizaci Vaší výroby, Ing. Milan Sedláček, RENARDS dotační s.r.o.

Srozumitelné představení nesrozumitelné výzvy.
Klíčové body, které firma musí a dokáže splnit.
Přínosy komplexního posouzení firmy pro tvorbu žádosti.
Komplexní servis na klíč – konzistentní řešení.

13:00 SHRNUTÍ, DISKUSE, INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE

13:30 KONEC SEMINÁŘE

Kontakt:
Ing. Eva Hrubešová, tel.: 225 855 312, e-mail: eva.hrubesova@crr.cz, Enterprise Europe Network při Centru pro regionální rozvoj České republiky, U Nákladového nádraží 3144/4, 130 00 Praha 3