Digitální dvojče roku 2021 v NCP 4.0

Připravili jsme pro vás nejen souhrn loňského roku, ale také výhled a plány pro rok 2022. Vážení partneři a přátelé Národního centra Průmyslu 4.0, předně bych vám rád poděkoval za to, jakým způsobem dlouhodobě a stabilně podporujete činnost centra. Ať už jako partneři aktivním zapojením se a tím, že chodíte jako hosté do našich diskusních pořadů, podílíte se na rozvoji centra, projektech a odborných skupinách nebo pomáháte připravovat odborné a popularizační články, nebo jako jako příjemci našich služeb, čtenáři bulletinu, hosté v publiku (i online) našich pořadů, posluchači podcastů. Jen díky vám se náš ekosystém může efektivně rozvíjet a zároveň vnímáme, že naše činnost má smysl.

ncp 4.0

Centrum se za roky svého působení stalo nejenom autoritou v oblasti Průmyslu 4.0, která aktivně komunikuje se státem či médii, propojuje akademii s průmyslem, ale nabízí také široké portfolio služeb především pro malé a střední podniky. Digitální audit si již řada firem vyzkoušela a my teď připravujeme i srovnávací analýzu z našich zjištění, aktivně se podílíme na vzdělávání odborné i široké veřejnosti, měříme “digitální apetit a náladu” v českých průmyslových firmách v našich průzkumech a zapojujeme se do evropských projektů podporujících digitalizaci malých a středních firem.

Objem i oblasti naší činnosti se v loňském roce zase o kus rozrostly a pomáhaly posouvat myšlenky Průmyslu 4.0 do praxe. Ani letos nehodláme ustrnout a inspirací jste nám právě vy, se svými příběhy o tom, jakým způsobem se vám daří či nedaří naplňovat myšlenky digitalizace a posouvat své businessové sny směrem k budoucnosti. Takovým formátem je třeba nový podcast, který jsme začali od ledna vysílat a který má u vás velký úspěch. Těší nás, že můžeme představovat zajímavé a inspirativní osobnosti českého průmyslu.

Naše ambice jsou ale o dost větší, strategičtější a s širším dopadem: v těchto dnech podáváme žádost o evropský digitální inovační hub (kterou koordinujeme za ČVUT), v lednu začalo v našem ekosystému fungovat Národní centrum Stavebnictví 4.0 (a věříme, že oblasti 4.0 budou přibývat) a plánujeme opět velká strategická setkání zástupců průmyslu, vědy a výzkumu a představitelů státní správy.

Budu rád, když si o tom, co jsme loni zvládli a co plánujeme na rok 2022, přečtete v tomto dokumentu, který jsme nazvali digitálním dvojčetem naší činnosti. Předem děkuji za jakoukoliv zpětnou vazbu k tomu, co děláme a co můžeme zlepšit a těším se i na osobní setkávání se s vámi.

Jaroslav Lískovec
ředitel Národního centra Průmyslu 4.0

Zpráva ke stažení: Digitální dvojče roku 2021 v NCP 4.0

Zdroj zprávy: NCP 4.0
národní centrum průmyslu