Ekonomika se v druhé polovině roku stále nenadechla

byznys

Dle předběžného odhadu ČSÚ poklesl hrubý domácí produkt ČR očištěný o cenové vlivy meziročně o 0,6 %. Mezičtvrletně HDP klesl o 0,3 %. Meziroční pokles byl negativně ovlivněn nižšími výdaji na konečnou spotřebu domácností a nižší tvorbou hrubého kapitálu, pozitivní vliv měla zahraniční poptávka. Naopak v mezičtvrtletní dynamice měla zahraniční poptávka negativní vliv, domácí poptávka stagnovala.

„S nepříliš příznivými dosavadními výsledky letošního roku, včetně poklesu HDP ve 3. čtvrtletí, stoupá riziko propadu celoročního ekonomického výkonu, přestože dosavadní predikce naznačovaly možnost kladné nuly,“ komentuje Bohuslav Čížek, ředitel Sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu a dopravy ČR.

byznys plán

 

„Vývoj v letošním roce posouvá optimistická očekávání více do budoucna. Odhady za třetí čtvrtletí rozhodně dobrou zprávou nejsou. Aktuální čísla a dosavadní ekonomický výkon ukazují, že Česko letos v podstatě uvízlo na hraně stagnace a mírné recese. ČR je zároveň jedna z mála zemí v EU, která dosud nedokázala překonat předcovidovou úroveň. Možný restart tuzemské ekonomiky komplikují například dopady předešlých inflačních tlaků a zejména vysoké ceny energie, které se propisují i do nižší spotřeby. Většina průmyslových odvětví se již měsíce potýká s úbytkem zakázek. Dalším limitem pro naše exportně orientované hospodářství je nepříliš pozitivní ekonomická situace u našich hlavních obchodních partnerů v Německu a obecně v eurozóně. Stav české ekonomiky dokládá, že více než kdy jindy je nutné zavést prorůstová opatření od zlepšení podnikatelského prostředí a výrazného zjednodušení povolovacích procesů až po efektivní podporu klíčového byznysu, např. zatraktivněním daňových odpočtů na výzkum a vývoj. I s ohledem na vývoj posledních let je třeba v dalších letech zvýšit investiční aktivitu,“ upřesňuje Bohuslav Čížek.

Navzdory nynějším potížím však některé indicie naznačují možné zlepšení situace, zejména pak v příštím roce, kdy by se například opět měla meziročně zvýšit reálná mzda či mírně rychleji růst evropská ekonomika.

ADK

Reklama

„Podniky mají podle společného šetření SP ČR a ČNB poměrně pozitivní investiční sentiment, který by měl být do budoucna podpořen i nabíhající podporou z evropských investičních fondů. Stimulem pro podnikatelskou aktivitu může být v příštím roce také mírné hospodářské oživení v eurozóně. Aktuální situace je však nejistá a může být ovlivněna řadou rizik – od nepříznivého vývoje v zahraničí s ohledem na geopolitické konflikty až po nečekané výkyvy v cenách energie či pohonných hmot,“ dodává Bohuslav Čížek.

Zdroj zprávy: Svaz průmyslu a dopravy ČR
Svaz průmyslu