Etiopie je příležitostí pro české firmy, které se zabývají těžbou a zpracováním nerostných surovin

etiopie

Příležitosti pro české společnosti v sektoru průzkumu, těžby a zpracování nerostných surovin, ropy a zemního plynu v Etiopii. Téma webináře, které uspořádalo Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s s velvyslanectvím České republiky v Addis Abeba.

Za českou stranu se webináře kromě zástupců Ministerstva průmyslu a obchodu zúčastnili představitelé 5 firem ze sektoru průzkumu, těžby a zpracování nerostných surovin (Česká geologická služba, DSP Přerov, EUTIT, FERRIT, PSP engineering). Etiopský firemní sektor zastupovali představitelé 8 firem, např. MIDROC GOLD MINE, CIRCUM MINERALS, DRB MINERALS, LORD MINING, RIES ENGINEERING SHARE COMPANY a HAGBES. Češi prezentovali možnosti budoucí spolupráce v ekonomické a obchodní oblasti s Etiopií a etiopská strana pozvala české firmy do připravovaných veřejných soutěží v Etiopii v sektoru průzkumu, těžbě a zpracování nerostných surovin.

Z hlediska vývozu Etiopie zaujímá v českém vývozu 93. místo a v českém dovozu 98. místo. Nejvýznamnějšími českými vývozními položkami jsou strojírenské výrobky. Nejvýznamnějšími českými dovozními položkami jsou výrobky potravinářského průmyslu.

Etiopský těžební sektor rekordně roste a láká nové investory:
Dle aktuálních informací Ministerstva dolů a ropy Etiopie dosáhly zisky z exportu nerostů za první polovinu současného finančního roku 340 mil. USD, což je téměř 7x více než za celý fiskální rok 2018/2019 (49 mil. USD) a skoro 1,5x více než v minulém finančním roce (207 mil. USD).

Podle statistik Etiopie ve sledovaném období vyvezla 4 112 kg zlata, 26,9 tun tantalu, 1 625 kg nezpracovaného a 37,8 kg opracovaného opálu a 2 123 kg dalších drahých kamenů. Mezi významné exportní komodity patří také safíry, vápenec, různé druhy solí či pemza. V těžebním sektoru vzniklo za posledních 6 měsíců téměř 50 tis. nových pracovních míst a nerosty v hodnotě přes 1,7 mld. etiopských birrů (cca 42,5 mil. USD) byly dodány na místní trh. Více informací je možno nalézt TADY.

Podrobné informace jsou k dispozici na webu: www.businessinfo.cz.

Zdroj zprávy: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
MPO logo