Evropa se díky spolupráci České republiky a Bavorska více digitálně propojí

5G

Mezi Českou republikou a Německem vznikne 5G koridor. Tento strategický přeshraniční projekt bude digitálně spojovat Mnichov a Prahu. Vyplývá to z deklarace, kterou dnes v Bruselu podepsali vicepremiér a ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček a bavorský ministr pro spolkové a evropské záležitosti Florian Herrmann. Slavnostního ceremoniálu se zúčastnili také zástupci Evropské komise. V rámci 5G koridoru se díky moderním informačním a komunikačním technologiím zlepší nejen přeprava lidí a zboží, ale také digitální služby v Evropě jako takové.

5G

Podle Karla Havlíčka je společný 5G koridor vyústěním dlouhodobě skvělé spolupráce České republiky s Bavorskem. „Jsem moc rád, že strategický 5G projekt podporuje Evropská komise. S podpisem deklarace to nekončí, naopak. Nyní je velmi důležité, aby se 5G koridor Mnichov – Praha stal součástí programu Nástroje pro propojení Evropy II v rámci evropských investic do infrastruktury pro období 2021 – 2027 (CEF II),“ říká vicepremiér a ministr ČR Karel Havlíček a dodává: „Díky projektu česko-bavorského 5G koridoru se posílí vzájemná spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje a zlepší nejen přeprava lidí a zboží, ale také přístup veřejnosti k vysokorychlostním sítím jako takovým. Což v praxi mimo jiné zvýší dostupnost a zájem o mobilní data. Klíčová přitom je kvalita služeb, kybernetická bezpečnost a nepřerušovaný 5G signál. 5G sítěmi totiž budou nepřetržitě pokryty všechny dopravní cesty, tedy dálnice a železnice, mezi Prahou a Mnichovem včetně transevropských dopravních sítí.“

5g„Naše přeshraniční spolupráce bude zintenzivněna díky projektům založeným na sítích 5G, a to v oblasti hospodářské, vědecké, výzkumné a inovační,“ říká ministr pro spolkové a evropské záležitosti Bavorska Florian Herrmann a dodává: „Obě naše země se díky neustálému vývoji v oblasti inovací, technologických postupů a digitalizaci staly novým hospodářským srdcem Evropy.“

„Evropská komise vřele vítá deklaraci o zřízení 5G koridoru mezi Prahou a Mnichovem,“ říká generální ředitel DG CONNECT Evropské komise Roberto Viola a dodává: „Obě města jsou již nyní ekonomicky silná a tento koridor ještě více podpoří hospodářský růst a ukáže potenciál 5G pro inovativní služby mobility a dopravy.“

5G koridor Mnichov – Praha tedy přinese inovativní služby v oblasti mobility jak pro osobní, tak nákladní dopravu. Je také předpokladem budoucí automatizované mobility. To vše v souladu s národní hospodářskou vizí „Czech Republic: The Country for the Future“.

V návaznosti na dnešní deklaraci vzniká pracovní skupina složená z českých a bavorských expertů, která se bude zabývat podmínkami společných pilotních 5G projektů. Pro vlastní fungování 5G koridoru je velmi důležitá spolupráce státu a soukromého sektoru se samosprávami a vědci. Při zavádění této naprosto zásadní evropské inovace se samozřejmě musí zajistit i potřebná kybernetická bezpečnost a pečlivě funkčním způsobem nastavit samotný provoz. Vznik 5G koridoru vychází ze strategie České republiky „Implementace a rozvoj sítí 5G v České republice – Cesta k digitální ekonomice“. Vláda ji schválila letos 13. ledna.

Zdroj zprávy: MPO ČR