Evropská kosmická agentura bude mít nové sídlo v Praze

satelit kosmos

Na Palmovce vznikne moderní sídlo Agentury EU pro kosmický program (EUSPA). Na novém umístění se shodlo na základě půlročního vyjednávání vedení Hlavního města Prahy a Ministerstva financí (MF) po konzultacích s EUSPA. Smlouvu o budoucí nájemní smlouvě dnes podepsal ministr financí Zbyněk Stanjura a primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib.

euspa

Na základě usnesení vlády v souvislosti s Memorandem mezi vládou ČR a Agenturou pro evropský globální navigační družicový systém (GSA, která se v mezidobí rozšířila a transformovala na EUSPA), dostal ministr financí za úkol právně a finančně zabezpečit smluvní vztahy k novým prostorům pro EUSPA. V současné době EUSPA využívá budovu v Holešovicích, která jí ale kvůli zvýšení počtu řízených kosmických programů a s ním souvisejícím navýšením počtu pracovníků i nezbytného zázemí přestává stačit. Sídlo agentury totiž netvoří pouze obvyklé administrativní prostory, ale také rozsáhlé technologické a bezpečnostní zázemí pro všechny z Prahy řízené programy a dále prostory pro aktivity kongresového typu sloužící jak pro interní potřebu EUSPA, tak pro styk s veřejností.

satelit pix

Magistrát hl. m. Praha nabídl pro umístění EUSPA rozestavěnou budovu Nová Palmovka. Od letošního března do července tak probíhalo mezi magistrátem hl. Prahy a MF za účasti zástupců Ministerstva dopravy (MD) a vládního zmocněnce pro EUSPA vyjednávání ve věci smluvního nastavení umístění nového sídla EUSPA do budovy Nové Palmovky, kterou Magistrát hl. Prahy dostaví „na míru“ pro potřeby EUSPA. Od července 2025 by pak mělo začít stěhování Agentury do nového sídla.

„Praha bude stále důležitějším centrem evropských kosmických programů, což přinese České republice řadu výhod. Věřím, že v ČR vzniknou nové pobočky a kanceláře předních technologických evropských i světových společností zabývajících se vesmírnou problematikou navázaných na jednotlivé programy EUSPA. Tím se českým technologickým firmám zvýší šance podílet se na velkých projektech v této oblasti“, říká ministr financí Zbyněk Stanjura.

„Kromě přímého podílu na projektech agentury můžeme v rámci vedlejších efektů očekávat rozvoj celé řady dalších vědeckých a ekonomických aktivit na území České republiky, ať už v příbuzných oborech nebo i v rámci turistického ruchu,“ doplňuje ministr dopravy Martin Kupka.

V součinnosti MF, MD a Úřadu vlády ČR je již také finalizován návrh Memoranda mezi Českou republikou a EUSPA, který zakotvuje základní principy, odpovědnosti a termíny při dostavbě nové budovy a datového centra EUSPA.

Dostavba centra Nová Palmovka by se měla stát první součástí zásadní proměny celé lokality, kde vzniknou dále nové bytové domy, obchodní prostory, přibude zeleň, klidové zóny, městský mobiliář a občanská vybavenost a zmizí současné autobusové nádraží i přilehlé brownfieldy.

Zdroj zprávy: Ministerstvo financí ČR
ministerstvo financí