Expertní konferenci Future of Export Summit 2023 navštívilo 400 zástupců firem

Future of Export Summit 2023

CzechTrade dne 31. října uspořádal 2. ročník proexportní konference Future of Export Summit 2023. Na 400 zástupců českých firem, s ambicemi začít nebo rozšířit své působení v zahraničí, poslouchalo zajímavé diskuze s odborníky z úspěšných českých exportně orientovaných společností, jako je The Mama AI, Vizard, Compelson, T-Mobile nebo Škoda Auto. Hlavním tématem byly současné trendy a procesy ovlivňující úspěch exportu. V úvodu konference vystoupili také ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela, náměstek ministra financí Jiří Valenta a generální ředitel CzechTrade Radomil Doležal.

Atraktivní témata sestavená agenturou CzechTrade naplnila kapacitu 2. ročníku konference Future of Export Summit 2023 účastí 400 zástupců firem. Mezi vystupujícími byli představitelé ministerstev, inspirativní osobnosti renomovaných českých společností a zkušení ředitelé agentury CzechTrade. Program nabídl témata umělé inteligence, duševního vlastnictví, kybernetické bezpečnosti, design managementu a dalších trendů světového exportu. Konferenci o Exportní strategii ČR zahájil ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Future of Export Summit 2023

 

„Export byl vždy tahounem české ekonomiky. A chceme, aby tím tahounem nejen zůstal, ale aby v budoucnosti hrál ještě větší roli. Proto je třeba zaměřit se především na jeho kvalitu, která se promítá do vlastní přidané hodnoty. Abychom mohli hovořit o dlouhodobé prosperitě naší ekonomiky, musíme podporovat právě tvorbu vlastní přidané hodnoty a hledat nové národní šampiony,“ řekl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela a dodal: „Exportní strategii na příštích deset let jsme připravili, nyní se zaměřujeme na její implementaci. Mnoho z těchto opatření se týkají agentury CzechTrade, která představuje klíčový nástroj podpory exportu. Letos jsme společně otevřeli zahraniční kanceláře ve Lvově na Ukrajině, v texaském Austinu a posílili jsme kancelář v Londýně. Za několik dní plánuji otevřít kancelář v Rijádu v Saúdské Arábii a ve stejný měsíc otevřeme novou kancelář v Mnichově. Pracujeme také na otevření kanceláří v Manile na Filipínách, Ósace v Japonsku a v Soulu v Jižní Koreji. Pro následující tři roky připravujeme dalších pět destinací.“

Úvodní blok doplnil náměstek ministra financí Jiří Valenta a generální ředitel CzechTrade Radomil Doležal, který představil strategické směřování agentury CzechTrade v měnících se podmínkách včetně exportní strategie agentury pro příští tři roky.

„Řada procesů a trendů posledního období zásadně mění podobu mezinárodních ekonomických a obchodních vztahů. Cílem každoročních byznysových setkání Future of Export je tyto nové fenomény doby zachytit a s pomocí expertů pro danou oblast prodiskutovat a současně i hledat v kontextu probíhajících změn vhodné scénáře pro firmy s ambicemi růst a expandovat do zahraničí,“ řekl Radomil Doležal, generální ředitel CzechTrade.

Future of Export Summit 2023

V hlavní části programu vystoupil David Müller, vrchní ředitel sekce Evropské unie a zahraničního obchodu Ministerstva průmyslu a obchodu na téma zvýšení globálních ambicí českých firem. O sektorové budoucnosti českého exportu mluvil Vladimír Degťar, ředitel sekce služeb pro exportéry CzechTrade. K aktuálnímu tématu měnové politiky a Euru se vyjádřil Oldřich Dědek, bývalý člen bankovní rady ČNB, v současné době působící na Institutu ekonomie FSV UK. V programu nechybělo ani téma umělé inteligence a o jejím uplatnění v různých oborech mluvil odborník a CEO společnosti The Mama AI Jan Kleindienst.

Následující panelová diskuze byla doplněna o výsledky unikátního průzkumu, ze kterého vyplynulo, že pro 81 % firem je klíčem úspěchu v zahraničí kvalita produktu, 68 % uvádí cenu produktu a pro 35 % je to pak zákaznický servis, inovace a marketing. Z průzkumu také vyplynulo, že o slovo se hlásí mladá generace: 21 % firem vnímá, že své výrobky bude muset přizpůsobit mladé generaci. Dalších 64 % firem si uvědomuje, že bude potřeba sledovat trh a reagovat dle potřeb nastupující generace. Kybernetickou bezpečnost ve firmě vnímá jako důležitou až velmi důležitou 88 % firem, na plno se jí ale věnuje jen necelá polovina z nich. Dále je z průzkumu zřejmé, že s umělou inteligencí pracuje už 27 % firem, nejčastěji ji využívá pro automatizaci zákaznického servisu, analýzu chování zákazníků nebo optimalizace cenové strategie. Rizika spojená s využíváním umělé inteligence vnímá 41 % firem. O těchto tématech diskutovali Jiří Černý, výkonný ředitel firmy Vizard společně s Dušanem Kožušníkem z firmy Compelson a podnikatelkou a business mentorkou Danou Bérovou.

seminář Misan

Reklama

Interaktivní částí konference, kde se mohli účastníci zapojovat svými otázkami, byly tři paralelní diskuzní bloky s odborníky. Každý účastník si mohl vybrat jeden ze tří zaměřených bloků: Design jako kritická součást produktu, Od startupu ke globálnímu exportérovi a Hrozby a příležitosti pro stabilní byznys. Největší zájem účastníci projevili o téma startupů. Všichni řečníci se shodli na tom, že základním stavebním kamenem pro úspěšnou expanzi je důkladná příprava, výběr kvalitního lokálního partnera a perfektní marketing. Velkou roli také hrají zkušenosti a znalosti trhu, kde může ve velké míře pomoci právě CzechTrade.

O agentuře CzechTrade
CzechTrade je agentura na podporu obchodu a již 26 let je partnerem českých firem na jejich cestě k exportním úspěchům. Jejím cílem je usnadnit českým firmám rozhodování o výběru vhodných teritorií, zkrátit dobu vstupu na daný trh, podpořit aktivity směřující k dalšímu rozvoji firmy v zahraničí, a především eliminovat rizika spojená se vstupem na nové, neznámé trhy. Zahraniční kanceláře agentury CzechTrade poskytují služby v 64 zemích na pěti kontinentech.

Zdroj zprávy: CzechTrade