Firmám během pandemie hrozí kvůli zpoždění s dodávkami zakázek mnohdy vysoké pokuty

hospodářská komora

V době pandemie koronaviru a výrazně omezené možnosti podnikání mohou pro firmy znamenat výrazný problém sankce za nedodržení termínů vycházejících ze závazků uzavřených často už před vypuknutím nákazy covidem-19. V dopisech vládě, Asociaci krajů, Svazu měst a obcí a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže na to upozornila Hospodářská komora.

Smluvně ujednané sankce ve smlouvách (nejčastěji smluvní pokuty) se státními, krajskými nebo obecními institucemi mohou v současné krizi znamenat zejména pro malé a střední podnikatele výrazný ekonomický problém. Řada z nich přitom sjednané termíny dodání služeb, prací nebo zboží nemůže vzhledem k vládním restrikcím kvůli covidu-19 objektivně dodržet. „Obrátili jsme se proto prostřednictvím premiéra Andreje Babiše na vládu a další instituce, aby například metodickým pokynem vyzvaly své podřízené subjekty k neuplatňování smluvních sankcí v tomto podnikatelsky napjatém období,“ vysvětluje prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.

Podle Hospodářské komory by takový krok výrazně ulevil klíčovému segmentu tuzemské ekonomiky s prakticky zanedbatelnými nároky na státní rozpočet, resp. rozpočty obcí a krajů. „Uvědomujeme se, že jakékoliv změny smluvních podmínek jsou zejména v případě veřejných soutěží komplikované. Malé a střední firmy zpravidla nemají takovou finanční a administrativní kapacitu pro vedení případných soudních sporů se zadavateli zakázek. Shovívavost, kterou požadujeme, je navíc zcela v souladu s občanským zákoníkem,“ říká viceprezident Hospodářské komory Roman Pommer, z jehož podnětu tuto výzvu Komora iniciovala.

Kromě vlády se Komora obrátila také na Asociaci krajů a Svaz měst a obcí, aby podobný princip uplatnily u krajských, resp. městských zakázek. Právě samosprávy na všech úrovních nicméně mohou v případě, že neuplatní smluvní pokuty, čekat přezkumná řízení a případné sankce ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Ten mj. dohlíží na kraje i obce, zda důsledně vymáhají plnění svých zadaných zakázek. Proto Komora oslovila také antimonopolní úřad, aby i ten vůči veřejným subjektům deklaroval, že bude postupovat smírněji do té doby, než pandemie koronaviru pomine.

Způsoby, jak postupovat při prodlení s plněním zakázek, přináší podnikatelům Hospodářská komora v jedné ze svých odborných příruček na svém webu (dostupná ZDE).

Zdroj zprávy: Hospodářská komora ČR