FS ČVUT: Ještě je čas začít studovat vysokou školu

fakulta strojní ČVUT

Je vypsáno mimořádné kolo přijímacího řízení do bakalářského studia na Fakultě strojní ČVUT v Praze. Moderní strojírenství nabízí mnoho možností pro skvělou kariéru. Ve většině oborů poskytuje prostor pro kreativitu a široké možnosti uplatnění.

Ještě je čas přihlásit se ke studiu na Fakultě strojní ČVUT v Praze – děkan fakulty Miroslav Španiel stanovil mimořádný termín. Zájemci se mohou přihlásit na bakalářský studijní program Strojní inženýrství v akademickém roce 2022/2023. Uchazeči se přihlašují prostřednictvím elektronické přihlášky, která je k dispozici na webu fakulty až do 19. srpna 2022.

Základní podmínky pro přijetí zveřejněné v prosinci 2021 zůstávají v platnosti. Dokumenty tam uvedené je třeba dodat na Oddělení studijní Fakulty strojní ČVUT v Praze nejpozději do 9. září 2022, kdy proběhne také zápis ke studiu. Přijímací zkoušky nemusí absolvovat uchazeči, kteří mají nebo budou mít do stanoveného data maturitu z matematiky nebo z fyziky na školách akreditovaných v ČR. Ostatní se musí podrobit zkoušce z matematiky, která se bude konat 7. 9. 2022 na Fakultě strojní ČVUT v Praze, Technická, 4, Praha 6.

Zdroj zprávy: ČVUT Praha