Grid Design a Grid Plan – nové firmy v energetickém sektoru

čez

Začátkem června zahájil činnost nově založený podnik Grid Design s.r.o. s majetkovou účastí ČEZ Distribuce (51 %) a Energonu Dobříš (49 %), který zastřešuje činnosti v rámci investičních projektů obou společností. Současně také vznikl odštěpný závod Grid Plan, jehož úkolem je veřejnoprávní a majetkoprávní agenda související s projekční částí. Oba podniky mají zajistit rychlejší přípravu, kvalitu a celkově zlepšit proces přípravy projektů výstavby distribučního zařízení.

Předmětem podnikání společného podniku Grid Design je zajištění dodávek projekčních prací a s tím spojených služeb pro investiční záměry i využití expertízy a celkového know – how. Související služby majetkoprávního a veřejnoprávního projednání jsou zajištovány odštěpným závodem Grid Plan.

Odštěpný závod Grid Plan byl založený pro výkon majetkoprávní a veřejnoprávní agendy pro projekty v rámci ČEZ Distribuce. Jeho úkolem je efektivní příprava podkladů pro složitý proces projednávání dokumentace a nově založený závod perspektivně zajistí, zkvalitní a urychlí realizaci těchto procesů. Cílem je maximální zkrácení lhůt pro dosažení povolení výstavby.

„ČEZ Distribuce jako provozovatel distribuční soustavy tak posílila projekční kapacity pro dlouhodobé zajištění a zkvalitnění výstavby a údržby distribuční infrastruktury elektrické energie napříč naším zásobovacím územím. Nový podnik i jeho odštěpný závod ocení především koncoví zákazníci, neboť cílem je maximální zkrácení lhůt pro povolení výstavby tolik potřebné energetické infrastruktury,“ říká Martin Zmelík, generální ředitel ČEZ Distribuce a předseda dozorčí rady Grid Design.

Grid Design s.r.o.

 

„Propojení tak významné společnosti v energetice, jako je ČEZ Distribuce, s našimi zkušenostmi s projektováním distribučních sítí vnímám jako významný krok k tomu, aby se řada procesů zefektivnila a výsledkem byla prvotřídní kvalita a rychlé provedení“ hodnotí jednatel Energonu Dobříš Roman Pechač.

ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem v Děčíně, provozuje na území České republiky vedení v délce 167 628 km s 3,7 mil. odběrných míst. Společnost působí na území krajů Plzeňského, Karlovarského, Ústeckého, Středočeského, Libereckého, Královéhradeckého, Pardubického, Olomouckého, Moravskoslezského a částečně v kraji Zlínském a Vysočina. Cílenými investicemi do distribučního zařízení je umožňován další rozvoj české ekonomiky a vytvářen prostor investorům a tím i novým pracovním místům v regionech. Více na www.cezdistribuce.cz

ENERGON Dobříš, s.r.o. je inženýrsky dodavatelská firma zaměřená na projektování a realizaci staveb v energetice. Společnost byla založena v roce 1999 a postupně se stala jedním z významných dodavatelů pro distributory energií v ČR. Postupným rozšiřováním aktivit na poli energetiky dala vzniknout ENERGON Holdingu, a.s., který prostřednictvím firmy ENERGON Dobříš a dalších sesterských společností poskytuje komplexní služby v oblasti klasické i moderní energetiky. Více na www.energon-dobris.cz

Soňa Holingerová , mluvčí Skupiny ČEZ

Zdroj zprávy: ČEZ, a.s.
ČEZ