EIB podpoří modernizaci distribuční sítě společnosti ČEZ a připojování nových obnovitelných zdrojů energie úvěrem v rekordní výši 790 milionů eur

eib

Evropská investiční banka (EIB) jako banka Evropské unie, půjčí české energetické společnosti ČEZ částku ve výši 790 mil. eur. Úvěr od EIB bude použit na rozšíření vnitrostátní elektrické distribuční sítě, včetně instalace automatických a dálkově řízených systémů dodávek energie. ČEZ rovněž zvýší spolehlivost dodávek elektřiny v devíti krajích České republiky.

Nová infrastruktura umožní ČEZ zapojit do sítě nové obnovitelné zdroje energie o výkonu až 2,2 GW, což přispěje k energetické nezávislosti a ekologické transformaci České republiky. Jedná se o největší úvěr EIB, který byl kdy v České republice sjednán.

EIB

Viceprezidentka EIB Lilyana Pavlova, která dohlíží na činnost EIB v České republice, uvedla: „EIB i nadále podporuje modernizaci českého energetického sektoru, tentokrát největším námi dosud sjednaným úvěrem. Jedná se o důležitý krok na cestě k energeticky nezávislé České republiky, jejíž dosažení je v současné energetické krizi ještě naléhavější. Úvěr zároveň podporuje naplňování plánu Evropské komise nazvaného REPowerEU, jehož cílem je učinit Evropu nezávislou na ruských fosilních palivech výrazně dříve než v roce 2030. Tento cíl je obzvláště důležitý v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu. Zmíněný úvěr má významnou ekologickou složku, protože umožní ČEZ integrovat do rozvodné sítě nové obnovitelné zdroje energie a urychlit dekarbonizaci českého hospodářství.“

Martin Novák, finanční ředitel společnosti ČEZ, konstatoval: „Nový úvěr od EIB nám pomůže urychlit modernizaci distribuční sítě a připojovat nové obnovitelné zdroje, které Česká republika potřebuje ke splnění svých klimatických cílů a posílení své energetické bezpečnosti a stejně tak i energetické nezávislosti našich zákazníků. Počet obnovitelných zdrojů, které jsme pro naše zákazníky vybudovali, se v roce 2022 meziročně ztrojnásobil a k dnešnímu datu jsme obdrželi 80 000 žádostí o nová připojení obnovitelných zdrojů, které budou vybudována v blízké budoucnosti. ČEZ se zavázal k výrazné modernizaci distribuční sítě a naše partnerství s EIB je jedním ze základních kamenů tohoto úsilí.“

K dnešnímu dni poskytla EIB společnosti ČEZ přibližně 2,6 mld. eur na projekty, které přispívají k zajištění spolehlivých, efektivních a ekologických dodávek elektrické energie. Po započtení zmíněného úvěru dosáhly celkové investice EIB v českém energetickém sektoru 3,45 mld. eur. Tato spolupráce urychlila ekologický, udržitelný růst české ekonomiky.

O plánu REPowerEU
Úvěr pro ČEZ podporuje splnění cíle stanoveného v plánu Evropské komise nazvaném REPowerEU. Tento plán vznikl v reakci na problémy a narušení globálního energetického trhu způsobené ruskou agresí a jeho cílem je šetřit energií, vyrábět čistou energii a diverzifikovat dodávky energie. Opírá se o finanční a právní opatření zaměřující se na vybudování nové energetické infrastruktury a soustavy, kterou Evropa potřebuje. Plán REPowerEU stanovuje řadu opatření, která mají urychleně snížit závislost na ruských fosilních palivech, urychlit ekologickou transformaci a zároveň zvýšit odolnost energetické soustavy v celé Evropské unii. Základem plánu je hledat alternativní dodávky energie, změnami v chování dosáhnout úspory energie a podnítit investice do energie z obnovitelných zdrojů.

O Evropské investiční bance (EIB)
Evropská investiční banka (EIB) je institucí Evropské unie, která se specializuje na poskytování dlouhodobých úvěrů a kterou vlastní členské státy EU. Skupina EIB přijala klimatický plán, který jí má pomoci splnit ambiciózní cíl, jímž je podpořit v nadcházejícím desetiletí do roku 2030 částkou ve výši 1 bilionu eur investice do opatření v oblasti klimatu a environmentální udržitelnosti a zároveň poskytnout více než 50 % svého financování na opatření v oblasti klimatu a environmentální udržitelnost již do roku 2025. Součástí tohoto plánu je sladění všech nových operací skupiny EIB s cíli a zásadami Pařížské dohody od začátku roku 2021.

O společnosti ČEZ
ČEZ je jednou z největších společností v České republice a jednou z předních evropských energetických skupin, která působí v západní, střední a jihovýchodní Evropě. Skupina ČEZ se zavázala jít příkladem a dosáhnout toho, aby byl energetický sektor udržitelný, ekologičtější a šetrnější k naší planetě. Usiluje o větší rozmanitost, užší spolupráci s komunitami a o to vždy zákazníkům nabízet nejlepší technologická a energeticky úsporná řešení. Strategie Skupiny ČEZ nazvaná Čistá energie zítřka si klade za cíl výrazně zvýšit počet obnovitelných zdrojů energie v portfoliu společnosti i zákazníků. Cílem ČEZ je do roku 2040 dosáhnout klimatické neutrality.

EIB a energetická bezpečnost
Za posledních deset let skupina EIB nasměrovala do energetického sektoru Evropské unie téměř 100 miliard eur. Tyto včasné investice nyní Evropě pomáhají překonat krizi vyvolanou náhlým omezením dodávek ruského plynu. Jen za prvních devět měsíců tohoto roku podepsala EIB finanční podporu v celkové výši více než 8,3 miliardy eur na projekty v oblasti energetické účinnosti, obnovitelných zdrojů energie, elektřiny a skladování v rámci Evropské unie, čímž posílila odolnost evropské ekonomiky. V říjnu se správní rada EIB rozhodla zvýšit objemy financování čisté energie skupiny na bezprecedentní úroveň na podporu cíle REPowerEU, kterým je ukončit závislost Evropy na dovozu ruských fosilních paliv. V průběhu příštích pěti let bude investováno dalších 30 miliard eur, navíc k již tak silné podpoře EIB energetickému sektoru EU. Odhaduje se, že balíček REPowerEU zmobilizuje do roku 2027 dodatečné investice ve výši 115 miliard eur, čímž významně přispěje k energetické nezávislosti Evropy a cíli skupiny EIB mobilizovat v tomto desetiletí 1 bilion eur na financování klimatu. Zjistěte více o energetické podpoře EIB zde a nejnovějších energetických projektech, které jsme financovali zde.

Roman Gazdík , mluvčí ČEZ

Zdroj zprávy: ČEZ, a.s.
ČEZ