Hospodářská komora: Epidemiologická pravidla nelze měnit ze dne na den.

Hospodářská komora

Veškerá epidemiologická opatření v souvislosti s pandemií koronaviru musí stát veřejně sdělovat až po odborné a politické shodě, aby se neopakovala situace z minulého týdne. Tehdy ministerstvo zdravotnictví během 24 hodin výrazně změnilo pravidla platná od září. Podnikatelé potřebují jasnou představu o opatřeních, aby se stihli včas připravit a mj. se zásobit ochrannými pomůckami. Uvedla to Hospodářská komora během pracovního jednání s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem, epidemiology, zástupci zdravotních pojišťoven a hygieniky.

Hosp. komora

Stát se častou změnou pravidel podle Hospodářské komory mj. vystavuje hrozbě případných žalob ze strany podnikatelů. „Představme si firmu, která by pro své zaměstnance na základě nařízení vlády objednala ochranné pomůcky nebo zaváděla složitá organizační a hygienická opatření za statisíce nebo i miliony korun a pravidla se opět narychlo změnila. V tom případě nemůžeme vyloučit, že by škodu za nevyužité roušky a respirátory nebo zbytečně investované peníze do prevence vymáhala firma po státu,“ vysvětluje prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.

Jednotná pravidla pro zasažené regiony
Hospodářská komora zároveň doporučuje, aby preventivní pravidla proti koronaviru byla jednotná v celé republice. Ve stejně zasažených krajích by se tak neměla opatření lišit (např. ve firmách při případném objevení covidu-19 mezi zaměstnanci). To souvisí i s požadavkem Komory na změnu zákona o ochraně veřejného zdraví. Podle ní by měla fungovat jedna centrálně řízená Hygienická služba ČR s krajskou strukturou, navázaná na systém krizového řízení v krajích a přímo podřízená hlavní hygieničce ČR.

Současná praxe totiž ukazuje, že KHS, které jsou samostatnými správními orgány a účetními jednotkami, často jednají separátně bez ohledu na centrální hygienu. Jako vzor Komora doporučuje použít funkční modely známé z české legislativy – Státní veterinární správa ČR, Státní zemědělská a potravinářská inspekce apod.

Hospodářská komora obnovila pravidelný informační servis pro svých 16 tis. členských firem a 124 začleněných svazů, asociaci, klastrů a řemeslných cechů. I z toho důvodu iniciovala během dnešního jednání pravidelná setkání a operativní komunikaci s epidemiology a hygieniky (a to buď formou hot-line i osobních schůzek), aby mohla na základě těchto diskuzí své členské základně mj. poskytovat prostřednictvím newsletteru a webu aktuální data a informace důležité pro jejich podnikání.

hospodářská komora

Zahraniční pracovníci
Zaměstnavatelé potřebují také dlouhodobě jednotná a neměnná pravidla testování a případné karantény zahraničních zaměstnanců při jejich návratu do ČR z domovských států. „V naší ekonomice jsou firmy i obory, které se bez zapojení cizinců do výroby neobejdou. Potřebují proto jasná a srozumitelná pravidla. A to jak z hlediska ochranných pomůcek, tak požadavků na ubytování. Musíme si uvědomit, že bez zahraniční pracovní síly bude restart ekonomiky po pandemii obrovsky složitý,“ uvedl Vladimír Dlouhý.

Reprezentanti Hospodářské komory zároveň ocenili epidemiologický tým za rozhodnutí o zkrácení povinné karantény ze 14 na 10 dní, která je hlavně pro zaměstnavatele výraznou úlevou díky možnosti dřívějšího návratu pracovníků do výroby.

Testování a očkování
S tím úzce souvisí také problematika testování na koronavirus. Vzhledem k poměrně vysokým nákladům na testy by měl stát otevřít se zaměstnavateli diskuzi ohledně alespoň částečné kompenzace úhrad za testování jejich zaměstnanců skrze zdravotní pojišťovny. A to zejména s ohledem na to, že samy firmy chějí mít jistotu zdraví svých pracovníků a o preventivní testování mají dobrovolně zájem. Pokud tedy stát chce testování zaměstnanců ve vlastním zájmu podpořit, měl by podnikatele finančně motivovat.
Tématem jednání Komory s epidemiology byla také otázky vakcín. A to nejen těch proti koronaviru, které se teprve vyvíjí, ale i proti běžné chřipce. Aktuálně jich je podle údajů zdravotních pojišťoven zajištěno 850 tis., což na proočkovanost populace zdaleka nestačí.

„Až v říjnu začne sezóna očkování proti chřipce, reálně hrozí, že se letos na všechny nedostane. Zájem přitom oproti loňsku výrazně naroste vzhledem k předpokládanému souběhu covidu-19 a dalších respiračních onemocnění. Registruji rostoucí zájem o očkování mezi firmami. Letošek již bohužel příliš neovlivníme, ale očekáváme od státu, že spolu s výrobci, distributory, praktickými lékaři vytvoří prostředí, které bude motivovat k vakcinaci zásadně větší část české populace,“ uzavírá předseda Sekce zdravotnictví a sociálních služeb Ivo Hlaváč.

komora

Jednání se zúčastnili prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý, tajemník Úřadu Hospodářské komory Tomáš Vrbík, předseda Sekce zdravotních a sociálních služeb Komory Ivo Hlaváč, ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, vládní zmocněnec pro vědu a výzkum ve zdravotnictví Úřadu vlády Roman Prymula, hlavní hygienička ČR Jarmila Rážová, ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek a náměstek ředitele VZP ČR pro zdravotní péči David Šmehlík.

Zdroj zprávy: Hospodářská komora ČR