IDET – logická příležitost pro strojaře

IDET2013

Jedním z veletrhů, které se pořádají na brněnském výstavišti BVV je prestižní veletrh obranné a bezpečnostní techniky IDET. Jelikož se jedná o technickou akci, může se zde najít prostor i pro české strojařské firmy.

V době, kdy se s nedostatkem zakázek potýká nejedna strojírenská firma, je třeba hledat nové možnosti, a to i v oborech, které nejsou pro většinu českých strojírenských firem známým prostředím. Na veletrhu obranné a bezpečnostní techniky IDET si lze udělat představu o technických i obchodních možnostech kooperací se zbrojními firmami. Typické zbrojovky mají své vlastní technologie a jistě i vybrané firmy, se kterými spolupracují na subdodávkách částí různých produktů, ale i ony procházejí obdobími, kdy jejich technologie a kapacity nestačí nebo se připravuje nová výroba a může se zde najít vhodný prostor pro kooperace.

IDET

Foto IDET 2011

Obecně neexistuje důvod pro vyloučení zbrojního průmyslu jako možného prostoru pro spolupráci a hledání vhodných zakázek. Původní zbrojovky byly vždy strojírenskými firmami a vždy používaly dostupné technologie, které jsou vlastní běžnému strojírenskému průmyslu. Samozřejmě existují jistá omezení, která jsou dána utajováním know-how, speciálními materiály, legislativou, nakládáním s výkresovou dokumentací a tak podobně, ale v zásadě nic nebrání tomu, aby standardní strojírenská firma, která má dostatečný technologický park a kvalitní technické zdroje (konstruktéry, technology, kontrolu jakosti atp.) se nemohla podílet na subdodávkách komponent, kooperacích nebo alespoń získat možnost participace na vyvážení aktuálních kapacitních potřeb.

idet2011

Foto IDET 2011

IDET, Pyros a související akce tak mohou otevřít dveře k jednorázové i dlouhodobé spolupráci s finálními dodavateli a zájemcům ze strany strojírenských firem mohou zajistit nové zakázky a nové obchodní partnery. Část exponátů bude s velkou pravděpodobností mimo požadovaný rozsah, a to na obě strany. Jsou zde záležitosti “nestrojařského” charakteru, různé elektronické systémy, ochranné pomůcky nebo naopak velice sofistikované a technologicky náročné produkty, na které firma nemusí stačit. To vše ale nebrání možnosti navštívit veletrh IDET jako prostor, kde se nachází poměrně značná koncentrace potenciálních obchodních partnerů jak z České republiky a z okolních nebo alespoń evropských států, tak i ze vzdálenějších zemí.

V době nedostatku zakázek by bylo chybou takovou příležitost opomenout a nechat si ujít možnost inspirace i realizovatelných zakázek.

Zveme vás proto na návštěvu veletrhu IDET 2013, který se koná na brněnském výstavišti BVV a.s., a to od 22. května až do 24. května 2013 (tj. v příštím týdnu od středy do pátku).

Ohlédnutí za předchozím ročníkem IDET/Pyros
Veletrhu v roce 2011 se zúčastnilo 369 firem z 26 zemí tří kontinentů. V rámci celého
komplexu Veletrhů integrovaného záchranného systému se prezentovalo 555 firem
z 27 zemí. Rekordní byl zájem návštěvníků – veletrhy si prohlédlo 30 935 výhradně
registrovaných odborníků. Tradičně vysoký byl zájem zahraničních partnerů, kteří
do Brna přijeli ze 34 zemí. Na základě pozvání ministra obrany veletrh navštívilo
21 oficiálních armádních delegací z 19 zemí a vojenští a letečtí přidělenci
z dalších 23 zemí. Další VIP hosté se zúčastnili odborného doprovodného programu.