Investiční pobídky jsou příležitost, jak podpořit ekonomiku

Svaz průmyslu

Vláda schválila první investiční pobídku dle nové legislativy. Podle ministerstva průmyslu a obchodu nepřináší takovou přidanou hodnotu, míří ale do strukturálně postiženého regionu. Právě pobídky jsou jednou z možností, jak firmy v této době povzbudit k investicím.

ekonomika

Po revizi pravidel investičních pobídek se počet žadatelů výrazně snížil. Všechny žádosti nově schvaluje vláda, i když žadatelé splní všechny zákonné podmínky. Vláda takto specificky schvaluje pouze investiční pobídky včetně pobídek pro malé podniky a investic do strukturálně postižených krajů. U jiných dotací přitom takový mechanismus neexistuje a žadatelé tak považují tento postup za netransparentní. Od nového roku vláda dala svůj souhlas teprve první pobídce.

„Myslíme si, že vláda i s ohledem na současnou situaci musí deklarovat svou vstřícnost a podporu investičních pobídek a povzbudit tím firmy k investicím. Investiční pobídky jsou důležitým nástrojem, jak podpořit ekonomiku. Souhlasíme, že by investice měly být selektivní a přinášet hlavně vyšší přidanou hodnotu, v současné době hospodářské recese by ale vláda měla využít možnost podporovat i investice důležité pro jednotlivé regiony,” komentuje Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Zdroj zprávy: Svazu průmyslu a dopravy ČR
Gbelec Ondřej