Jiří Rabiec je nově ekonomickým ředitelem skupiny CE Industries a členem představenstva

Jiří Rabiec

Ekonomickým ředitelem skupiny CE Industries se v rámci interních změn stal Jiří Rabiec, který dosud ve skupině působil jako manažer controllingu a konsolidací. Zároveň se stává členem představenstva holdingu. Na své dosavadní pozici se kromě integrace holdingových pravidel reportingu v rámci zahraničních akvizic a konsolidací podílel na preakvizičních projektech ve všech oblastech činnosti CE Industries.

Jiří Rabiec

„Jsem zejména vděčný za důvěru ze strany vedení skupiny. Vyjma širší zodpovědnosti vnímám velmi silně potřebu nastavovat a řídit procesy v našem rychle se rozvíjejícím holdingu s důrazem na jejich flexibilitu, přinesenou hodnotu a efektivitu práce lidí nejen ve finančním týmu,” říká Jiří Rabiec.

Do skupiny CE Industries nastoupil Jiří Rabiec v roce 2021. Předtím působil osm let ve společnosti PricewaterhouseCoopers Audit. V této společnosti poslední tři roky vedl audity zejména lokálně vlastněných společností v oblastech průmyslové výroby, railway, automotive, logistických služeb a energetiky. Jiří Rabiec je od roku 2018 členem Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) a od roku 2022 statutárním auditorem.

Jiří Rabiec

O CE Industries
CE Industries logoCE INDUSTRIES je dynamický průmyslový holding podnikající na evropských trzích v železniční dopravě, recyklaci surovin, energetice a FMCG. Tvoří jej dvacet společností, v nichž pracuje více než 2500 zaměstnanců a generuje roční obrat převyšující 15 miliard Kč. Holding, jehož majitelem je český podnikatel Jaroslav Strnad, rozvíjí průmysl současnosti pro udržitelnou budoucnost s důrazem na odpovědnost, dlouhodobost a respekt k životnímu prostředí i lidské společnosti. Aktuálně působí na trzích střední a jižní Evropy, konkrétně v České republice, Slovenské republice, Chorvatské republika, Srbské republice.

Zdroj zprávy: Tiskový servis CE INDUSTRIES