K dohodě o spolupráci s MPO se připojila innogy, řeší například energeticky úsporné osvětlení, obměnu trafostanic či modernizaci vzduchotechniky

innogy

Dohoda uzavřená mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) a společností innogy Česká republika počítá se zvyšováním energetické účinnosti u konečného spotřebitele napříč sektory. A to díky aktivitám, ke kterým se ve smluvním dokumentu zavázaly obě strany.

ČR uzavíráním dobrovolných dohod k energetické účinnosti mimo jiné reaguje na povinnost uloženou evropskou směrnicí Evropského parlamentu a Rady o energetické účinnosti, která říká, že se v letech 2021 až 2030 musí každý rok uspořit 0,8 % z konečné spotřeby energie. Jde o motivační opatření s pozitivním dopadem na konečné spotřebitele.

„Jsem velmi rád, že dobrovolnou dohodu k energetické efektivitě uzavírá další společnost,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček a dodává: „Jdeme správným směrem. Zapojení dalších firem má vést ke snížení konečné spotřeby energie a souvisejících nákladů. Dohodu lze uzavřít snadno a rychle. Vzor je k dispozici na www.mpo.cz, stačí přitom, aby se zájemce obrátil na MPO s představou, jak by se chtěl podílet na snižování energetické náročnosti. Po shodě může být dohoda uzavřena takřka okamžitě.“

„Jako klíčová věc pro dosahování úspor energie se ukazuje spolupráce státu s dalšími subjekty, a to nejen z oblasti energetiky, ale i z průmyslu,“ říká náměstek ministra průmyslu a obchodu pro energetiku René Neděla a dodává: „Veškeré informace k dohodám a naplňování včetně už uzavřených smluvních vztahů jsou transparentně zveřejněny na webu MPO.“

„K plnění konceptu energetické efektivity jsme se přihlásili už v roce 2007 jako první dodavatel energií na tuzemském trhu. S projektem „Šetřím energii“ jsme pomohli v ČR nastartovat společenskou debatu o úsporách energií v českých domácnostech a od té doby se úsporám energií systematicky věnujeme,“ říká předseda představenstva innogy Česká republika Tomáš Varcop a dodává: „Naše dobrovolná dohoda se státem, kterou jsme podepsali už jako člen nadnárodní skupiny MVM, nyní posouvá naše aktivity ještě dál. Společně chceme zamezit zbytečnému plýtvání energie v podnicích a firmách, pomoci jim s přechodem na úspornější technologie a celkově přispět ke snižování emisí CO2 a ochraně klimatu,“

Skupina innogy nabízí firmám poradenství v oblasti energetických úspor a služby energetického managementu, které jim otevírají širokou paletu možností, kde se dá snížit spotřeba energií. Innogy realizuje projekty na klíč nebo formou EPC, kde je projekt splácet z grantových úspor.

„V současné době patří mezi nejžádanější energeticky úsporné projekty obměna průmyslového osvětlení, obměna trafostanic, rekonstrukce kotelen, modernizace vzduchotechniky a obměna starých kompresoroven,“ říká ředitel innogy pro segment B2B Jindřich Švec.

Zájem roste také o instalace velkých fotovoltaických elektráren (FVE) na střechách výrobních hal podniků. Skupina innogy postavila elektrárnu v Bruntále, která průmyslové společnosti Karla ročně vyrobí 357 MWh elektrické energie, díky čemuž společnost ušetří zhruba 600 tisíc korun ročně. FVE firmě výrazně sníží také uhlíkovou stopu – výroba zelené elektřiny ze slunce uspoří 418 tun CO2 za rok.

Zdroj zprávy: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
MPO logo