Kasárna v Litoměřicích budou sloužit podnikatelům díky programu MPO na regeneraci brownfieldů

MPO logo

Dlouhodobě nevyužívaný bývalý vojenský objekt v areálu Kasáren pod Radobýlem v Litoměřicích se letos dočkal rekonstrukce, a to díky národnímu programu Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů, který spravuje Ministerstvo průmyslu a obchodu a implementuje agentura CzechInvest. Na kolaudaci nechyběli zástupci města Litoměřice, příslušných úřadů, stavební firmy, zástupci MPO a CzechInvestu.

„Jde již o druhý projekt města Litoměřice, který byl podpořen v programu Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů. V 1. výzvě v roce 2017 MPO podpořilo částkou 11 mil. Kč rekonstrukci části pivovaru v Litoměřicích,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „Tímto programem MPO ve spolupráci s agenturou CzechInvest pomáhá obcím a krajům ve strukturálně postižených a v hospodářsky slabých regionech vypořádat se s lokalitami tzv. brownfields a pomocí regenerace, případně rekonstrukcí těchto lokalit připravit vhodné podnikatelské nemovitosti pro umístění zejména malých a středních podnikatelů z řad místních firem.“

Historie kasáren sahá až ke konci 19. století, kdy Litoměřice získaly postavení důležitého vojenského centra. Od roku 1911 začala vyrůstat na severozápadním okraji města dělostřelecká kasárna jako součást 9. sborového velitelství rakouské armády. Z té doby pochází většina hodnotných staveb uvnitř areálu. Za 2. světové války byly některé budovy využity jako koncentrační tábor a ubytování vězňů. Armáda zde sídlila do roku 2004, na začátku roku 2014 pozemky a část budov převzalo město. Zchátralá budova a její okolí se teď dočkaly rekonstrukce, MPO poskytlo dotaci ve výši 14,5 mil. Kč z celkové částky 24 mil. Kč.

Investorem bylo město Litoměřice, zhotovitelem firma HARTEX s.r.o. Rekonstrukce začala před rokem a letos v srpnu se budova dočkala kolaudace.

„MPO v podobných projektech pokračuje, momentálně je vyhlášena čtvrtá výzva. V současné době CzechInvest eviduje 22 předběžných žádostí a konzultuje několik dalších projektů. Další výzvy na regeneraci brownfieldů budou vyhlašovány postupně až do roku 2022,“ říká náměstek pro digitalizaci a inovace Petr Očko.

Nově bude objekt sloužit jako podnikatelská zóna, nabídne převážně kanceláře k pronájmu spolu s další doprovodnou infrastrukturou potřebnou pro provoz firem s důrazem na vybudování rozsáhlejšího parkoviště pro nákladní i osobní auta. S ohledem na revitalizaci parkovacích ploch (cca 1800 m²) může být celá zóna využita v takových podnikatelských činnostech jako je např. osobní doprava, služby v rámci stavebnictví a další podobné aktivity.

Zdroj zprávy: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR