Komentář generálního ředitele CzechTrade Radomila Doležala k výsledkům českého exportu za červen 2022

CzechTrade

Českému exportu se i přes všechna úskalí daří, kdy v červnu meziročně vzrostl vývoz o 15,3 %, dokonce oproti poslednímu předcovidovému roku 2019 o 30,3 %. Nadále platí, že mohou být čísla ovlivněna inflačním faktorem.

export pix

Největší nárůst z 50 vybraných zemí sledujeme u vývozu do Indonésie a Kazachstánu, ačkoliv je podíl těchto zemí na celkovém exportu výrazně nižší oproti našim hlavním vývozním partnerům jako jsou Německo a Slovensko. Orientací na mimoevropské trhy mohou exportéři získat nové příležitosti. Export také příznivě ovlivnilo lehké zlepšení dodávek chybějících komponentů, které kvůli pandemii a konfliktu na Ukrajině postihlo především automobilový průmysl. Ten v červnu zaznamenal meziroční nárůst o 17 %. Nicméně chybějící komponenty jsou stále aktuální téma a my máme nadále aktivní program Podpora importu pro rozvoj exportu, díky kterému firmám pomáháme pokrýt výpadky strategických dodávek komponentů a surovin potřebných pro kompletaci výrobků určených pro zahraničí trhy.

Zdroj zprávy: CzechTrade

czechtrade logo