Komentář ke zveřejněným úpravám konsolidačního balíčku

Svaz průmyslu

Ministerstvo financí zveřejnilo první informace k plánovaným změnám v konsolidačním balíčku. Za Svaz průmyslu a dopravy ČR jsme od úprav čekali trochu více.

Jsme rádi, že s námi koalice jednala a vyslechla si naše argumenty. Nicméně na základě informací zveřejněných Ministerstvem financí musíme říct, že jsme čekali trochu více. Na konkrétní znění úprav ale stále čekáme a teprve poté budeme moci hodnotit výsledky detailněji. U několika opatření došlo bezpochyby k pozitivnímu posunu, pokud ale koalice nezapracovala z našich základních požadavků například osvobození energetických daní u metargulických a mineralogických procesů, pak to za dostatečné nepovažujeme a budeme dále jednat ve Sněmovně. Chceme, aby stát věděl, jaká je realita v praxi. Je pro nás důležité, aby naše firmy měly srovnatelné podmínky a zůstaly konkurenceschopné. Musíme si uvědomit, že ani zvýšení DPPO firmám není ideální signál pro investice. V tomto jsme ale byli vůči balíčku a vládě konstruktivní.

Ze zásadních požadavků sociálních partnerů došlo k posunům v oblasti benefitů či dohod. Pětikoalice vážně zavnímala naše argumenty u benefitů a učinila určitý ústupek. Konkrétní znění, na základě kterého bychom mohli tento návrh podrobněji z hlediska vstřícnosti posoudit, ale MF nezveřejnilo. Za ideální řešení bychom nadále považovali ponechání stávající úpravy bez omezení. Zavedení limitu zvýší firmám administrativu. Pokud limit má být, viděli bychom jej na vyšší úrovni. Zároveň je třeba urychleně dořešit i související výkladové nejasnosti vyplývající z této úpravy pro praxi firem, o kterých s MF jednáme.

Na seznamu úprav balíčku je i změna v nastavení dohod o provedení práce, u kterých jsme se již předchozí den na společném jednání s koalicí shodli, že je potřeba hledat administrativně jednodušší a v praxi funkční řešení. Zda to návrh skutečně splňuje, uvidíme až po předložení konkrétního znění. Za uzavřené to v tuto chvíli tedy nepovažujeme.

ADK

Reklama

Pozitivně hodnotíme ze zveřejněných závěrů včerejší dohody koalice také to, že vláda umožní firmám účtování ve funkční měně. Míru zjednodušení účetní a daňové evidence bez konkrétního návrhu ale zatím nelze určit. Stejně tak naše připomínky reflektuje úprava sazby DPH u tiskovin či do jisté míry i nastavení zdanění nikotinových produktů.

Bohužel řadu dalších námětů zapracovaných v balíčku v návrhu na úpravy nevidíme. V jednáních budeme pokračovat také ve Sněmovně. Je to relevantní nástroj, aby politici byli seznamování se všemi argumenty a o mohli rozhodovat o případných změnách.

Nyní bude důležité vidět detaily, aby byly veškeré návrhy dotažené a nedělaly firmám problémy v praxi. Pokud mají návrhy platit již v příštím roce, času není nazbyt, říká Bohuslav Čížek, ředitel Sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Zdroj zprávy: Svaz průmyslu a dopravy ČR
Svaz průmyslu