Konference BOZP letos již popáté

bozp

Pomalu se blíží pátý ročník Konference BOZP, jedné z největších konferenčních událostí v oblasti BOZP u nás. Akce v jednom dni přiblíží významná témata současné BOZP.
Některá byla zařazena pro svou vysokou aktuálnost v době konání, jiná organizátoři zvolili, protože je považují za dlouhodobě významná. Vždy se bude jednat o příspěvky v podání předních odborníků, kteří dané oblasti dlouhodobě sledují.

Hotel Olympik Tristar Praha 18. 11. 2019 od 9 do 16.30 hod.
Akce je určena všem, kterých se profesně dotýká oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, především OZO v prevenci rizik, manažerům BOZP, personalistům, auditorům systému bezpečnosti, vedoucím zaměstnancům a dalším zástupcům zaměstnavatelů odpovědným za BOZP. Těm, kteří jsou v oboru noví, akce poslouží k lepší celkové orientaci, ostříleným praktikům pak k rozšíření znalostí a novému pohledu na jednotlivé problematiky.

Z programu
Z novinek bude letos nejvíce prostoru věnováno chystané novele nařízení vlády č. 361/2007 Sb., která nově upraví zejména expozice vybraným nebezpečným látkám a svalovou zátěž. Na ně naváže obecněji laděná přednáška věnovaná významu expozičních limitů. Očekávat můžete také celkový přehled připravované nové legislativy.

Velkým tématem pro mnohé budou jistě aspekty zaměstnávání cizinců ve vztahu k zajištění BOZP. Dále bylo zařazeno téma předání pracoviště a s ním úzce souvisejícího souběhu správně-právní a trestní odpovědnosti za porušení předpisů o BOZP. Mnoho účastníků jistě zaujmou i otázky detekce návykových látek na pracovišti. Konferenci doprovází výstava OOPP i dalších výrobků a řešení souvisejících s BOZP, což jí dodává jedinečné kulisy a obohacuje ji o další rozměr.

Potkejte podobně zaměřené kolegy a poslechněte si fundované lektory. Konference BOZP si mezi odbornou veřejností vydobyla místo významné oborové události, a tak byste na jejím pátém pokračování rozhodně neměli chybět. Zúčastněte se i vy letošní konference a staňte se součástí rostoucí komunity příznivců této jedinečné akce.

Podrobnosti o programu a registrační formulář naleznete na www.konferenceBOZP.cz. Při zadání kódu sk19bp do přihlášky navíc získáte 15% slevu ze základního vložného.

Těšíme se na setkání!


Zvažte také účast na akci s názvem Inovace v BOZP, kterou na stejném místě pořádáme následující den. Přednášky seznámí s tím, jak se současná digitální proměna většiny výrobních odvětví odrazí v oblasti bezpečnosti práce. Kombinace interaktivních i obecněji zaměřených příspěvků bude významným zdrojem inspirace pro všechny, kteří chtějí obor BOZP chápat v širším kontextu. S použitím kódu INVOACE25 získáte na tuto akci 25% slevu ze základního vložného.

Doplňující dotazy rád zodpoví organizační garant Ondřej Vraný (vrany@dashofer.cz; +420 604 147 563).

Zdroj zprávy je zde.