Konzultační den – Právní otázky spojené s podnikáním v Německu

Hospodářská komora MS kraje

Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje partner poradenské sítě pro podnikatele ENTERPRISE EUROPE NETWORK, si Vás dovoluje pozvat na seminář Konzultace německého práva (novinky a praktické příklady).

Dr. Marcella Pawelka, německá advokátka hovořící česky, zastupující české firmy v Německu, se bude v rámci
konzultace věnovat těmto tématům:

  o Uzavírání veškerých smluvních vztahů s německými partnery
  o Příprava smluv
  o Všeobecné obchodní podmínky
  o Vymáhání pohledávek v Německu, Rakousku, Švýcarska a Nizozemí
  o Pracovní povolení a volný pohyb služeb na území Německa
  o Zakládání firem v Německu
  o Další právní problematika dle zájmu firem

Konzultace přihlášených firem budou domlouvány jednotlivě. Délka jedné konzultace cca 30min.
Účastnický poplatek: AKCE JE BEZPLATNÁ
Registrace přihlášek: http://www.khkmsk-registrace.cz/
Kontakt: Jan Skipala, Hana Simonová, tel.: 597 479 333, een@khkmsk.cz

Služby Enterprise Europe Network jsou financovány Evropskou unií z programu COSME (2014-2020) na základě grantové smlouvy č.737766 na základě grantové smlouvy č.737766
a kofinancovány Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.

Zdroj zprávy je zde.