Moravia Steel: Kovárna začala s rozsáhlými investicemi

Proměnit kovárnu v moderní a prosperující strojírenský podnik. To je cílem nového vlastníka polské firmy Kuźnia Ostrów Wielkopolski Sp. z o.o. Společnost Moravia Steel koupila loni v prosinci 100% balík akcií MSV Metal Studénka spolu s její polskou dceřinou společností Kuźnia Ostrów Wielkopolski Sp. z o.o. Ihned po svém vstupu do obou firem Moravia Steel zahájila rozsáhlé investice.

V polské dceřiné společnosti je již dnes řada zařízení na hranici životnosti. Proto se nový vlastník rozhodl v polské firmě zabývající se výrobou zápustkových výkovků z oceli a výkovků z volného kování v letech 2020 až 2024 proinvestovat 30 milionů polských zlotých (zhruba 200 milionů korun).

moravia steel

„Vzhledem ke špatnému technickému stavu polské firmy jsme se rozhodli s modernizací začít okamžitě. Nejprve jsme ovšem museli zaměstnancům zlepšit pracovní podmínky, aby odpovídaly současným trendům. Podařilo se nám v poměrně krátkém čase zmodernizovat šatny a sociální zařízení,“ sdělil předseda dozorčí rady Kuźnia Ostrów Wielkopolski Sp. Bohdan Kožusznik. Nyní firma připravuje vybudování nové jídelny ve větších a komfortnějších prostorách a průběžně opravuje sociální zařízení ve všech budovách v areálu firmy.

Vzhledem ke stavu strojů a zařízení v polské firmě bude většina investic směřovat do generálních oprav a modernizace. „Cílem většiny investic je zvýšení produktivity a efektivity práce, zlepšení pracovních podmínek a zvýšení bezpečnosti práce,“ říká předseda představenstva firmy Roman Vybíral s tím, že největší investicí do roku 2024 bude výměna linky na tepelné zpracování v hodnotě 4 milionů zlotých, která by měla zvýšit objem zpracování produkce minimálně o třetinu.

Během pěti let kovárna připravuje k realizaci téměř 80 investičních akcí, přičemž ve většině případů jde o menší částky především na rekonstrukci a nákup menších celků zařízení. „Již jsme pořídili CNC soustruh k opracování výrobků za 1,5 milionu zlotých. Chystáme ale také vybavení frézařského centra za 2,1 milionu zlotých či zakoupení pily do dělírny materiálu v hodnotě 1,8 milionu zlotých. Významná část finančních prostředků půjde na obnovu infrastruktury a budov, a to ve výši 3,5 milionu zlotých,“ vypočítává Roman Vybíral.

V této složité době poznamenané pandemií nového typu koronaviru pomáhá firma i ve svém okolí. „Jako jeden z největších zaměstnavatelů v Ostrowie cítíme zodpovědnost vůči městu, v němž naši zaměstnanci žijí. V rámci naší podpory městských a okresních aktivit jsme naše dary v období pandemie covid-19 směřovali do nákupu ochranných prostředků v městském domě s pečovatelskou službou a nákupu lékařských zařízení pro okresní nemocnici v Ostrowie,“ sdělil Roman Vybíral.

Celková roční výrobní kapacita Kuźnia Ostrów Wielkopolski Sp., která zaměstnává 200 lidí, přesahuje 4000 tun výkovků. Téměř 40 % produkce směřuje na export, zejména na evropské trhy. Výrobky nachází uplatnění především v železničním, dále pak ve stavebním, automobilovém, zemědělském a těžebním průmyslu.

„V současné době naše aktivity zaměřujeme na zvýšení prodeje v segmentu výroby náprav pro železniční a tramvajová kolejová vozidla, kam směřuje od hlavních polských celostátních, ale i regionálních přepravců největší objem prostředků podpořených dotacemi z Evropské unie,“ uzavřel předseda představenstva Roman Vybíral.

Zdroj zprávy: Třinecké železárny, a.s.
Třinecké železárny