KUKA iiQoT monitoruje a optimalizuje celou flotilu robotů

kuka

Nová platforma KUKA iiQoT poskytuje důležitá stavová data pro celou flotilu robotů v reálném čase. Od konce roku 2021 bude software zpočátku k dispozici jako cloudové řešení a zefektivní vzdálené monitorování robotických systémů – odkudkoli, kdykoli. Současně se tím otevírá nový potenciál pro odstraňování chyb a monitorování stavu.

KUKA iiQoT

KUKA iiQoT usnadňuje společnostem automatizaci založenou na datech. K tomu software využívá výhody „Industrial Internet of Things“ (IIoT): Soustřeďuje stavová data kompletní flotily robotů transparentně a přehledně do jedné platformy – od hardwaru přes software až po řízení. Místo pouhé vizualizace nezpracovaných dat poskytuje KUKA iiQoT doplňující orientační parametry pro snadnou interpretaci hlášení a efektivní odstraňování chyb.

Kuka iiQoT

Transparentně a přehledně: řídicí panel iiQoT soustřeďuje cenná data

KUKA iiQoT minimalizuje prostoje a maximalizuje provozní dobu
Platforma IIoT dláždí cestu k Smart Factory. K nejdůležitějším funkcím patří správa zařízení, údržba, detekce chyb a monitorování stavu. V případě potřeby se mohou uživatelé KUKA iiQoT odkudkoli přihlásit do vybrané linky a buňky na příslušném robotu a prohlédnout si všechny parametry v reálném čase – včetně přístupu k historickým datům. K tomu optimálně spolupracuje několik funkčních modulů.

iiQoT KUKA

Osm modulů s četnými funkcemi poskytuje optimální přehled o vaší flotile robotů

Moduly spolupracují optimálně, přizpůsobené průmyslovým potřebám
„Moduly zajišťují transparentnost a přehlednost celé flotily“, říká Dr. John Flemmer, manažer portfólia u společnosti KUKA. „Získáte tak cenné funkce v závislosti na potřebách vaší průmyslové aplikace.“ Moduly „Fault Diagnosis/Diagnostika chyb“, „Messages/Hlášení“ a „Changelog/Protokol změn“ lze použít společně například pro diagnostiku chyb. Po selhání, na které je možné upozornit přímo prostřednictvím „Notifications/Notifikace“ , mohou uživatelé zkrátit dobu opravy a tím i výrobní ztráty resp. jim dokonce zabránit ve spojení s „Condition Monitoring/Monitorování podmínek“.

KUKA iiQoT původně jako cloudové řešení, další infrastruktury jsou naplánovány
KUKA iiQoT je vhodná pro malé a velké flotily robotů. Jako Software as a Service je cloudové řešení maximálně flexibilní a škálovatelné. Roboty lze do flotily libovolně přidávat nebo z ní odebírat. Bez nákladů na hardware, vždy s přístupem k nejnovější verzi. Do budoucna by měla KUKA iiQoT podporovat také další infrastruktury, aby bezproblémově zapadla do zákaznického prostředí.

Chytrá rozšíření: Predictive Maintenance/Prozíravá údržba
Na začátku bude verze za atraktivní cenu, aby byl zákazníkům zaručen co nejjednodušší a nejvýhodnější přístup k výhodám „Industrial Internet of Things“. Chytrá rozšíření jsou plánována tak, aby uživatelé mohli těžit z dalších přidaných hodnot v průmyslovém prostředí: například z důvodu opotřebení převodovek a motorů, jakož i zátěže, aby v rané fázi získali informace o možných problémech a úlohách údržby („Predictive Maintenance/Prozíravá údržba“). Zájemci mohou KUKA iiQoT na vyžádání bezplatně vyzkoušet.

“S KUKA iiQoT profitujte z nejvyšší dostupnosti, flexibility a vysokého výkonu.” Dr. John Flemmer, manažer portfólia u společnosti KUKA

Zdroj zprávy: KUKA