Kvůli koronaviru přišlo o víc než čtvrtinu zakázek 61 % exportérů

Svaz průmyslu

Výpadek zahraničních zakázek v souvislosti s pandemií Covid-19 zaznamenaly tři čtvrtiny ze 121 exportních firem, které se zúčastnily průzkumu Svazu průmyslu a dopravy ČR na konci června. Největšími překážkami pro obchod bylo omezené cestování do zemí obchodních partnerů, rušení výstav a veletrhů a nemožnost vysílat pracovníky k zákazníkovi na dokončení dodávek. Podle statistik ČSÚ se však český zahraniční obchod zotavuje.

ekonomika

Český zahraniční obchod pokračuje v postupném zotavování po koronavirovém propadu. V červnu se český vývoz ve srovnání s květnem zvýšil v národním pojetí o 12 procent a téměř dosáhl hodnot z roku 2019, v návaznosti na květnový nárůst o 14 % ve srovnání s dubnem. Za celé první pololetí se kvůli opatřením proti šíření koronaviru český export v meziročním srovnání propadl o 14 procent. Z klíčových destinací v prvních šesti měsících roku nejvíce poklesl export do Španělska (o 28 %), Francie (o 24,5 %) a Velké Británie (o 23,5 %), naopak nejvíce narostl export do Turecka (o 20 %).

Důvody propadu zahraničního obchodu ukazuje průzkum Svazu průmyslu a dopravy ČR, kterého se zúčastnilo na konci června 121 exportních firem. „Výpadek zahraničních zakázek v souvislosti s pandemií Covid-19 zaznamenaly tři čtvrtiny účastníků průzkumu. O více než čtvrtinu zahraničních zakázek přišlo 61 procent účastníků průzkumu,“ říká Lukáš Martin, ředitel Sekce mezinárodních vztahů Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Největší problémy měli čeští exportéři s vývozem do Itálie, Indie, Ruska, USA, Francie a obecně do Asie. Pozitivní je, že exportéři chtějí po odeznění krize na své dosavadní zahraniční trhy dál vyvážet.
„Největšími překážkami pro obchod bylo omezené cestování do zemí obchodních partnerů, rušení výstav a veletrhů a nemožnost vysílat pracovníky k zákazníkovi na dokončení dodávek. Více než polovina respondentů ale také uvedla, že se musela potýkat s nově zaváděnými obchodními překážkami, které státy zdůvodňovaly ochranou před koronavirem,“ dodává Lukáš Martin, ředitel Sekce mezinárodních vztahů Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Menší dopad koronavirové krize hlásí dovozci. Výpadky na straně dodavatelů uvedlo 57 procent účastníků průzkumu. O více než čtvrtinu dodávek přišlo v souvislosti s opatřeními proti koronaviru 26 procent respondentů. „Nejvíce se dovozci potýkali s výpadky dodávek z Itálie, Číny a zbytku Asie, z Polska a Španělska. Skoro tři čtvrtiny respondentů ale neuvažují, že by hledaly nové dodavatele v jiných zemích nebo regionech,“ uvádí Lukáš Martin, ředitel Sekce mezinárodních vztahů Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Polovina firem už na koronavirovou krizi zareagovala investicemi do digitalizace obchodně-podnikatelských aktivit nebo přípravou plánu takových investic. „Náš průzkum potvrdil, že digitální technologie pomáhají firmám krize zvládat lépe. Digitální technologie pomohly v koronavirové krizi udržet obchodní vztahy 78 procentům účastníků průzkumu,“ říká Lukáš Martin, ředitel Sekce mezinárodních vztahů Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Pokud by měla omezení v obchodních aktivitách kvůli koronaviru přetrvávat, zvažují dvě třetiny exportérů, že využijí možností prezentovat se na on-line veletrzích nebo B2B setkáních. „Důležité je, aby stát exportéry podporoval. Z průzkumu vyplývá, že za nejvýznamnější podporu při obchodních aktivitách považují firmy zejména vyhledávání nových příležitostí a společné účasti na výstavách a veletrzích v zahraničí. Důležité jsou pro ně také služby spojené s ověřením zájmu o produkt, marketingové průzkumy, regionální sektorové analýzy či asistence místních sektorových specialistů,“ dodává Lukáš Martin, ředitel Sekce mezinárodních vztahů Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Zdroj zprávy: Svaz průmyslu a dopravy ČR