Liberty Ostrava – hutní tradice v novém kabátě

Liberty Ostrava

Od sepsání zakládací listiny ostravské huti 31. prosince 1951 uběhlo již 68 let. O den později byla v tehdejší Nové Huti Klementa Gottwalda slavnostně zapálena první vysoká pec. Od té doby se píše historie jednoho z největších závodů u nás, který má roční výrobní kapacitu 3,6 milionu tun oceli. Důležitým milníkem historie byl pro podnik roku 2003 a privatizace pod hlavičkou vlastníka ArcelorMittal.

Liberty Ostrava

Foto: Archív Liberty Ostrava a.s.

Stejně významným se však stává i rok letošní. Huť se 1. července stala součástí skupiny Liberty Steel, patřící do koncernu GFG Alliance, a změnila jméno na Liberty Ostrava. I přes změnu majitele se pro fungování společnosti nic nezměnilo. Ostravská huť je stále největším hutním podnikem v ČR, lídrem ve výrobě silničních svodidel a trubek a významnou ekonomickou a partnerskou silou pro ostravský region i celou ČR. Své výrobky dodává do více než 40 zemí světa.

Stovky “zlepšováků” ročně
Přestože je hutnictví považováno za jedno z nejstarších odvětví moderního průmyslu, neustále se vyvíjí. Na rozvoji podniku a zlepšování výroby a všech souvisejících procesů se prostřednictvím zlepšovacích nápadů může podílet také každý zaměstnanec. Zaměstnanci ročně přijdou se stovkami „zlepšováků“, které se zavádějí do praxe. Huť má vlastní výzkum a vývoj a tým specialistů na automatizaci s desítkami domácích i zahraničních expertů. Ti vyvíjejí a uvádějí do chodu zařízení, která šetří čas, zlepšují bezpečnost a zvyšují efektivitu výroby. Díky nadstandardní ekologizaci s použitím současných nejlepších technologií vyrábí huť své výrobky s minimálním možným dopadem na životní prostředí.

Práce s 3D tiskem
Liberty Ostrava také neustále pracuje na zlepšování pracovních podmínek svých zaměstnanců a využívá nejnovější technologie. Prostřednictvím 3D tiskárny si například podle návrhů zaměstnanců vytváří komponenty potřebné do výroby, které mají dlouhou dodací lhůtu nebo se už samostatně nevyrábějí. Další novinkou je bezpečnostní školení zaměstnanců ve virtuální realitě. Práce v hutních provozech s sebou nese určitá bezpečnostní rizika, proto každý zaměstnanec několikrát ročně absolvuje povinná školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Aby si zaměstnanci ze školení odnášeli reálnější pocity, začala huť nyní pracovat s virtuální realitou, ve které má pracovník za úkol odhalit bezpečností závady na konkrétním pracovišti a poradit si s problémy v reálném čase.

Více informací na www.libertyostrava.cz