Lokomotiva Siemens Vectron jako první v ČR úspěšně absolvovala testy kompatibility s ETCS

Vectron siemens ČD

Poslední kompatibilní testy s ETCS lokomotiva Siemens Vectron úspěšně absolvovala v listopadu 2021. Stala se tak prvním typem v ČR provozovaného železničního vozidla, které prokázalo kompatibilitu jak s ETCS tratí podle základní specifikace 2, tak i s ETCS tratí podle základní specifikace 3. K testování byla využita lokomotiva číslo 193 901 s palubní částí ETCS dle základní specifikace 3 provozovatele Správy železnic a lokomotiva 383 012 s palubní částí ETCS dle základní specifikace 2 provozovatele ČD Cargo. Jak Správa železnic, tak ČD Cargo výrazným způsobem přispěly k úspěšnému provedení testů kompatibility.

Vectron ETCS

Testy probíhaly na tratích:

  • Národního tranzitního železničního koridoru v úseku Břeclav – Česká Třebová – Kolín, provedené ještě podle starší 2. základní specifikace (Baseline 2), tedy ETCS L2 BL2,
  • Národního tranzitního železničního koridoru v úseku Břeclav – Přerov – Ostrava – Petrovice u Karviné a 4. Národního tranzitního železničního koridoru v úseku Praha – Olbramovice provedené již podle nové 3. základní specifikace (Baseline 3) s vyšší funkcionalitou, tedy ETCS L2 BL3.

Vectron ETCSTestování se skládalo ze zkoušky vybraných funkcí evropského vlakového zabezpečovače ETCS a simulovaných scénářů, které mohu na trati v reálném provozu nastat (např. jízda po trati s výlukou, dálkové zastavení vlaku dispečerem, odjezd do postavené vlakové cesty). Výsledkem je úspěšné vykonání testu kompatibility a povolení k provozu pod dohledem ETCS.Vectron ETCS

„Tempo výstavby stacionární části jednotného evropského vlakového zabezpečovač ETCS na železničních tratích sítě Správy železnic je v současnosti velmi vysoké,“ říká Roman Kokšal, generální ředitel Siemens Mobility ČR. „Vybavení tratí stacionární částí ETCS je jedním z kroků. K plnému využití všech výhod tohoto systému je však třeba, aby na tratích jezdila vozidla vybavená mobilní částí ETCS. Velmi mne těší, že lokomotiva Vectron se stala prvním vozidlem v ČR, které úspěšně absolvovalo náročné a komplexní zkoušky a následně test kompatibility. Může tedy na vybraných úsecích jezdit čistě pod dohledem ETCS.“

„Úspěšné vykonání předepsaných typových testů kompatibility potvrdilo, že ETCS můžeme plnohodnotně využívat na tratích i na vozidlech. Pro českou železnici je to zásadní krok zejména v oblasti bezpečnosti dopravy, úspor energie a plynulosti provozu,“ uvedl Jiří Svoboda, generální ředitel Správy železnic.

„Jsme rádi, že jsme byli součástí testování a mohli tak přispět k úspěšnému provedení testů kompatibility lokomotiv Vectron v České republice. U našich lokomotiv Vectron v současné době ve spolupráci se Siemensem také aktivně řešíme upgrade mobilní části ETCS na Baseline 3 (základní specifikaci 3), což odpovídá aktuálním celoevropským cílům v rámci ERTMS. Naší ambicí je pak co možná nejrychleji dohnat stacionární část a postupně se více a více zapojovat do ověřovacího provozu vlaků pod dohledem ETCS, a to jak s nově pořizovanými hnacími vozidly vybavenými ETCS již z výroby, tak s hnacími vozidly vybavovanými dodatečně,“ řekl David Jelínek, vedoucí oddělení hospodaření s hnacími vozidly a expert ČD Cargo na ETCS.

Vectron ETCS

Interoperabilní, vysoce výkonné elektrické lokomotivy Siemens Vectron jsou ve stále větších počtech efektivně používány na českých železnicích jak domácími, tak i zahraničními dopravci při vozbě dálkových expresů i nákladních vlaků. Vozidla jsou už z výroby vybavena požadovanými národními vlakovými zabezpečovacími systémy a jednotným evropským vlakovým zabezpečovacím systémem ETCS.

Společnost Siemens Mobility již prodala 1 270 lokomotiv Vectron celkem 61 zákazníkům. Lokomotivy Vectron dosud najely více než 500 milionů kilometrů a jsou v současné době schváleny pro provoz v Rakousku, Belgii, Bulharsku, Chorvatsku, České republice, Dánsku, Finsku, Itálii, Maďarsku, Německu, Nizozemsku, Norsku, Polsku, Rumunsku, Srbsku, Slovensku, Slovinsku, Švédsku, Švýcarsku a Turecku.

Zdroj zprávy: Siemens
siemens