Malé a střední podniky na venkově mohou žádat o dotace na digitalizaci a robotizaci

robot

Agentura pro podnikání a inovace (API), zprostředkující subjekt Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK), začala 1. července přijímat žádosti o dotace ve výzvě Technologie pro MAS (CLLD). O finanční podporu na digitalizaci a robotizaci mohou žádat malé a střední podniky na venkově, a to s podporou Místních akčních skupin (MAS). Výzvu vyhlásilo 5. května 2023 Ministerstvo průmyslu a obchodu, které je řídicím orgánem OP TAK. Žádosti bude API přijímat až do 31. prosince 2024. Pro žadatele je připravena celkem 1 miliarda korun.

Cílem výzvy je s pomocí MAS identifikovat a podpořit podnikatelské záměry malých a středních podniků ve venkovských oblastech. Podporované jsou aktivity s vazbou na robotizaci, automatizaci, digitalizaci, web, cloud nebo na komunikační a identifikační Infrastrukturu.

robot pix

 

„Žadatelé mohou dotace využít například na pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení, SW řešení, IT infrastruktury a služeb,“ říká Lukáš Vymětal, generální ředitel Agentury pro podnikání a inovace.

Firmy mohou v této výzvě získat až 50 % způsobilých výdajů zpět formou dotace, maximálně 1 milion korun na jeden projekt. Podrobné informace o aktuální výzvě z OP TAK jsou dostupné na webu tady.

Program OP TAK navazuje svým zaměřením na program OP PIK (Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost). Je tak pokračujícím stěžejním programem na podporu českých podnikatelů s financováním ze strukturálních fondů Evropské unie.

robot pix

API má svá zastoupení ve všech krajských městech České republiky, zájemci o dotace z OP TAK zde mohou konzultovat své projekty. Informace je možné získat i telefonicky nebo e-mailem na zelené lince 800 800 777, programy@agentura-api.org. Všechny služby poskytované API zájemcům o dotace jsou zdarma.

Agentura pro podnikání a inovace (API) je státní příspěvková organizace s celostátní působností zřizovaná Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Je zprostředkujícím subjektem pro dotační programy podpory OP PIK a OP TAK. Mezi hlavní aktivity API patří administrace žádostí o dotace a projektů v průběhu realizace i udržitelnosti, poskytování informačního a konzultačního servisu zájemcům a žadatelům o dotace či pořádání tematických odborných seminářů. Více informací na: www.agentura-api.org

Zdroj zprávy: Agentura pro podnikání a inovace
API