Maximalizujte produktivitu a výkonnost při soustružení

Aktualizovaný software CoroPlus® ToolPath pro metodu PrimeTurning™ přináší zrychlení operací a plánovacích procesů. Výrobci využívající technologii PrimeTurning™ společnosti Sandvik Coromant, která se specializuje na ob-ráběcí nástroje a nástrojové systémy, přivítají aktualizovaný software CoroPlus® ToolPath pro metodu Pri-meTurning, navržený tak, aby jim pomohl zrychlit prováděné operace a plánovací procesy. Software, který je součástí souboru digitálně připojených řešení CoroPlus® společnosti Sandvik Coromant určených pro stro-jírenské podniky, umožňuje dosažení maximální produktivity a výkonnosti soustružení.

CoroPlus ToolPath

Aktualizovaný software CoroPlus® ToolPath pro metodu PrimeTurning™ v provozu

Metoda umožňující soustružení ve všech směrech, kterou společnost Sandvik Coromant představila prostřednictvím své unikátní koncepce PrimeTurning™, umožnila zvýšení rychlosti úběru kovu, přinesla značné časové úspory a zvýšila produktivitu, přičemž zároveň eliminovala řadu mylných představ spojovaných s malými úhly nastavení a kontrolou utváření třísek. Tato koncepce se ukázala jako obzvláště výhodná pro průmyslová odvětví, pro něž je charakteristická hromadná výroba, jako např. automobilový průmysl. Rovněž je ideální pro malosériovou výrobu – např. v leteckém průmyslu nebo v oblasti výroby zařízení pro ropný a plynárenský průmysl (součásti z obtížně obrobitelných materiálů, které vyžadují časté seřízení a výměny nástrojů).

Aby umožnila získat z obráběcího procesu co nejvíce – včetně efektivnějšího a rychlejšího programování, zařadila společnost Sandvik Coromant do nabídky svůj software CoroPlus® ToolPath pro metodu PrimeTurning™, který je nyní doplněn o řadu nových prvků, funkcí a uživatelsky komfortní rozhraní. Tento software, který je dodáván ve dvou verzích, buď samostatně, nebo jako integrovaná součást systémů CAM, se postará o volbu vhodné nástrojové třídy, geometrie a řezných podmínek a současně také zajistí dosažení optimální produktivity, životnosti nástroje, jakož i maximální produktivity.

Mezi hlavní výhody softwaru PrimeTurning™ ToolPath pro stanovení dráhy nástroje patří zrychlení prováděných operací a plánovacích procesů, jakož i konstantní tloušťka třísky a správný vstup do záběru, což přináší zvýšení bezpečnosti obráběcího procesu. Software, který je kompatibilní s celou řadou CNC soustruhů využívajících kódování ISO, také umožňuje automatické ukládání profilů součástí.

Aplikace CoroPlus® ToolPath pro metodu PrimeTurning™, která je vybavena novými funkcemi umožňujícími uživatelům maximální využití veškerých výhod nabízených metodou PrimeTurning™ a nástroji CoroTurn® Prime, nyní vedle stávající podpory programování pro podélné soustružení nabízí také podporu tvarového a čelního obrábění při soustružení vnějších ploch. Software také umožňuje import CAD modelů (mimo jiné ve formátech STEP a IGES) a nabízí 3D simulaci s detekcí kolizí.

Zásadní novinkou je zdokonalené intuitivní rozhraní pro pracovníky obsluhy strojů, kteří nemají k dispozici CAM software s podporou metody PrimeTurning™ a ty, kteří zajišťují programování přímo v dílenském provozu, jimž umožňuje práci na stolních počítačích nebo mobilních zařízeních. Uživatel je tak schopen vygenerovat NC kód v několika rychlých a snadných krocích. Poté, co uživatel specifikuje operaci, parametry stroje, podrobné informace o obrobku a obráběném materiálu, software automaticky doporučí vhodné nástroje, které budou zapotřebí, a spolu s nimi hodnoty řezných parametrů. Obsluha stroje může snadno použít navrhované řešení nebo změnit parametry tak, aby získala výsledky přizpůsobené specifickým potřebám.

Software PrimeTurning™ ToolPath umožňuje uživatelům spustit ještě před vytvořením NC kódu simulaci a ověřit si, že nedojde k žádné kolizi, a podle potřeby provádět změny libovolných parametrů, potom během několika sekund vygeneruje nový program a automaticky spustí další simulaci, dokud uživatel nemá naprostou jistotu, že vytvořený kód neobsahuje žádnou chybu. Software uživatelům umožňuje tento proces v jakékoli fázi přerušit, spustit simulaci po jednotlivých sekvencích nebo, je-li to potřeba, vrátit se k zápisu kódu.

CoroPlus® ToolPath pro metodu PrimeTurning™ je software poskytovaný na bázi předplacené licence, přičemž k dispozici je také zkušební verze bezplatně poskytovaná na dobu jednoho měsíce, která uživatelům umožňuje získat praktické zkušenosti před tím, než se rozhodnou pro nákup ročního předplatného.

Podrobnější informace naleznete tady.

Sandvik Coromant
Společnost Sandvik Coromant, která je součástí celosvětové průmyslové strojírenské skupiny Sandvik, zaujímá vedoucí postavení v oblasti výroby nástrojů a nabídky odborných znalostí i řešení pro obrábění kovů, jimiž se řídí průmyslové standardy a inovace požadované kovozpracujícím průmyslem nyní, i pro další průmyslovou epochu. Podpora vzdělávání, rozsáhlé investice do výzkumu a vývoje i silné partnerství se zákazníky jsou zárukou rozvoje technologií obrábění, které přinášejí změny, udávají směr a určují budoucnost průmyslové výroby. Celosvětově společnost Sandvik Coromant vlastní více než 3 100 patentů, zaměstnává přes 8 000 zaměstnanců a své zastoupení má ve 150 zemích.
Podrobnější informace naleznete na www.sandvik.coromant.com nebo vstoupíte-li do diskuze na sociálních sítích.