Mezinárodní přihláška ochranné známky – chyby a jak jim předcházet

svaz vynálezců

26. 4. 2017 od 10.00 hodin se koná seminář, který pořádá Česky svaz vynálezců a zlepšovatelů a Úřad průmyslového vlastnictví.

Téma by mělo zajímat všechny, kdo chtějí svoje produkty ochránit pomocí ochranné známky v zahraničí. Téma semináře je zaměřeno na úkony spojené s podáváním a procesem řízení mezinárodní přihlášky ochranné známky

Přednášející: PhDr. Braunšteinová Zlatuše
(ÚPV Praha)

Program:
• Přihlášky mezinárodních ochranných známek a nejčastější chyby v
jejich vyplňování (zejména s ohledem na formulaci seznamů a třídění)
• Změny Společného prováděcího řádu k Madridské dohodě a Protokolu
od 1. 7. 2017
• Porovnání ochranných známek národních, mezinárodních a známek EU
• Postup při konverzi známky EU na známku národní
• Postup při konverzi mezinárodní známky s vyznačením EU na známku
mezinárodní

Podrobné informace o semináři si můžete stáhnout v PDF. Přihláška je také na stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví.