Milion vyrobených vozidel letos o měsíc dříve

autosap

V prvních devíti měsících letošního roku bylo v České republice vyrobeno celkem 1 017 933 osobních vozidel. To představuje meziroční růst o 11,5 %. Navzdory nižším výrobním výsledkům v samotném září, které způsobily výpadky dodávek dílů u kolínské Toyoty i Škody Auto v Kvasinách, byla hranice milionu vyrobených vozidel letos pokořena o měsíc dříve. Meziroční pokles výroby pak zaznamenali výrobci autobusů 3 648 (-5,5 %), motocyklů 567 (-60,4 %) a přípojných vozidel 14 958 (-19,5 %). Tatra, jediný zástupce segmentu těžkých vozidel, naopak za třičtvrtě roku navýšila svou produkci o 5,7 % na celkových 959 vyrobených kusů. Dále roste i podíl vozidel s elektrickým pohonem, který aktuálně představuje 13,2 % celkové produkce motorových vozidel. Za první tři kvartální období bylo vyrobeno celkem 97 992 čistě elektrických a 36 332 osobních vozidel s plug-in hybridním pohonem.

Foto: ŠKODA AUTO

„Navzdory zářijovým výpadkům ve výrobě u kolínské Toyota Motor Manufacturing i Škoda Auto v Kvasinách a částečně Mladé Boleslavi, které byly zapříčiněny sérií živelných událostí u dodavatelů, bylo v prvních devíti měsících v tuzemském autoprůmyslu vyrobeno přes milion osobních vozidel. Překročení tohoto významného milníku o měsíc dříve, než tomu bylo v minulém roce je jasným potvrzením vitality českého autoprůmyslu, a jeho návratu k předkrizové výkonnosti,“ říká Martin Jahn, prezident Sdružení automobilového průmyslu.

Osobní vozidla
Za prvních devět měsíců tohoto roku bylo v České republice vyrobeno 1 017 933 osobních vozidel, tj. meziročně o 11,5 % více než ve stejném období předchozího roku. Elektrických vozidel bylo v daném období vyrobeno 134 324 ks a jejich podíl na tuzemské produkci automobilů narostl na 13,2 %. Celkem bylo vyrobeno 97 992 bateriových BEV a 36 332 plug-in hybridních PHEV vozidel. Na tuzemský trh směřovalo celkem 78 217 vozidel, tedy 7,6 % z celkového počtu vyrobených. Na zahraniční trhy mířilo celkem 939 716 osobních aut, tedy přes 92 % produkce. Export vozidel tak v meziročním srovnání zaznamenal 10,7% nárůst, tuzemský prodej 22,1% nárůst.

Největší domácí automobilka Škoda Auto vyrobila v lednu až září ve svých tuzemských závodech 633 995 osobních automobilů (+23,5 %). Na český trh bylo umístěno 64 331 vozidel (+25,7 %), na zahraniční trhy směřovalo 569 664 vozidel (+23,2 %). V samotném měsíci září zaznamenala automobilka 5,5% pokles výroby, způsobený týdenní odstávkou závodu v Kvasinách a částečným omezením výroby v Mladé Boleslavi. Ty byly zapříčiněny výpadkem subdodavatele ozubených koleček motoru ve Slovinsku, jehož výrobu postihly záplavy. Elektrických vozů (bateriových BEV a plug-in hybridních PHEV) vyrobila Škoda Auto 80 663 ks, tj. 12,7 % z celkové produkce značky. Z toho bylo 66 004 vozidel bateriových BEV a 14 659 vozidel plug-in hybridních.

V meziročním srovnání se dařilo i nošovickému závodu automobilky Hyundai. Ten za první tři čtvrtletí vyrobil celkem 254 300 vozidel, tj. o 4,7 % více než ve stejném období loňského roku. Celkem 243 106 vozů bylo exportováno (+5 %) a 11 194 bylo uplatněno na tuzemském trhu (-1 %). Z celkového počtu vyrobených vozidel mělo 31 988 ks čistě elektrický a 21 673 ks plug-in hybridní pohon. Celkově tak elektrické vozy tvořily 21,1 % celkové produkce.

V kolínské Toyotě zaznamenali meziročně nižší produkční hodnoty, způsobené řadou odstávek, včetně poslední zářijové. Ta byla způsobena zastavením dodávek plastových dílů společnosti Novares, jejíž výrobu postihl rozsáhlý požár. Za prvních devět měsíců bylo v Kolíně vyrobeno 129 638 automobilů, tj. o 17,3 % méně než v lednu až září 2022. V absolutním vyjádření tedy bylo ve zmíněném období vyrobeno o 27 102 osobních automobilů méně. Celkem 126 946 vozidel směřovalo na export (-18,2 %) a 2 692 (+73,3 %) bylo registrováno v tuzemsku. Téměř polovinu produkce představovaly hybridní vozy (HEV).

Autobusy
V prvních třech čtvrtletích bylo v Česku vyrobeno 3 648 autobusů (-5,5 %), 285 autobusů bylo určeno pro tuzemský trh (-45,1 %), zbylých 3 642 bylo exportováno (+11,6 %). Ve vysokomýtském IVECO CR bylo vyrobeno 3 406 autobusů, tedy o 2 % méně než v loňském roce, 3 457 směřovalo do zahraničí (+11,8 %) a 228 ks (- 28,1 %) bylo prodáno v tuzemsku. SOR Libchavy v prvních devíti měsících tohoto roku vyrobil 229 autobusů, tj. o 35,5 % méně než vloni, z nichž 57 ks (-71,8 %) bylo určeno pro domácí trh a 172 ks (+12,4 %) autobusů této značky směřovalo do zahraničí. Výrobce KHMC vyrobil za zmíněné období 13 autobusů, všechny byly určeny na export.

Nákladní vozidla
Společnost TATRA Trucks, která je mezi členy Sdružení automobilového průmyslu jediným výrobcem nákladních vozidel, vyrobila za tři čtvrtiny tohoto roku 959 vozidel, tedy o 52 ks více než ve stejném období loňského roku (tj.+5,7 %). Produkce Tatry mířila z téměř 94 % na zahraniční trhy, 353 vozidel (6,4 %) byly prodány na tuzemském trhu.

Motocykly
Výrobce JAWA v prvních devíti měsících roku vyrobil 567 motocyklů, tedy o 866 ks méně než v minulém roce (-60,4 %). Z celkové produkce bylo na českém trhu umístěno 242 motocyklů této značky (-73,9 %), exportováno bylo 325 strojů (-35,6 %).

Přípojná vozidla
Taktéž segment přípojných vozidel zaznamenal celkový meziroční pokles. Mezi lednem a zářím bylo vyrobeno 14 958 přívěsů a návěsů všech velikostí, tj. o 3 625 ks méně než vloni (-19,5 %). Z pohledu objemu obstarala většinu produkce společnost Agados specializující se na malé přívěsy do 3,5 t. Těch vyrobila 13 618 ks (-18,2 %), v Česku jich prodala 7 512 ks (-21,3 %), v zahraničí pak 5 686 ks (-15,5 %).

V kategorii velkých přívěsů a návěsů také došlo k částečnému poklesu produkce. Schwarzmüller vyrobil 961 velkých přípojných vozidel, tj. o 39,9 % méně než vloni. V České republice prodal 583 ks (-5,5 %), v zahraničí 918 ks (-35,2 %). Dařilo se naopak české společnosti PANAV, která vyrobila 379 přívěsů a návěsů, tedy o 11,8 % více než v předchozím roce. Na tuzemský trh umístila 325 ks přípojných zařízení (tj.+18,2 %), na zahraniční 36 ks (-41 %).

Zdroj zprávy: Sdružení automobilového průmyslu
AutoSAP