Mimořádná tripartita řešila aktuální situaci na Ukrajině

tripartita

Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se ve čtvrtek 17. března 2022 sešli na mimořádném jednání Rady hospodářské a sociální dohody ČR. Hlavním tématem dnešního zasedání byla aktuální situace na Ukrajině a její dopady na Českou republiku.

Ruská invaze na Ukrajinu se do české ekonomiky citelně promítá v několika oblastech – migrace, narušení obchodu, cenových šoků, investic a úvěrových expozic. Válka vyhnala z domovů již přes dva miliony osob a dle predikcí OSN budou nuceny v krátké době odejít další čtyři miliony lidí. Od počátku konfliktu do ČR dorazilo odhadem přes 270 tisíc ukrajinských uprchlíků.

Tripartita

 

„Přímých i nepřímých dopadů na Českou republiku je celá řada a musíme se s nimi vyrovnat. Přímým důsledkem války je uprchlická vlna. Jsou to lidé, kteří utíkají před válkou, aby si zachránili svůj život. Těmto lidem musíme maximálně pomoci,“ sdělil při jednání tripartity předseda vlády Petr Fiala.

Aktuální situace vyvolaná ruskou agresí na Ukrajině a s ní související migrační vlnou byla ústředním tématem jednání vlády se zástupci odborů a zaměstnavatelů. Zástupci tripartity se shodli, že za současné situace je nesmírně důležité udržet v České republice sociální smír a že vláda musí činit kroky, které zmírní dopady migrační vlny na ekonomiku i společnost. K tomu je třeba uprchlíky z Ukrajiny co nejlépe a nejdříve začlenit do české společnosti. Podle premiéra Petra Fialy zatím Česká republika migrační vlnu zvládá velmi dobře, možná nejlépe ze všech postižených zemí. V krocích, které pomáhají vysoká čísla uprchlíků z Ukrajiny zvládat, je ale třeba pokračovat.

Tripartita

 

Tripartita se zabývala možnými dopady přílivu uprchlíků na náš zdravotní a sociální systém a na školství, ale i na zaměstnanost. Její představitelé se shodli, že je třeba reagovat především na fakt, že přicházejí především ženy s dětmi, zatímco muži z Ukrajiny naopak Českou republiku opouštějí, aby se zapojili do obrany země. Za důležité vyzdvihla tripartita také boj s dezinformacemi a populismem a další posílení kybernetické bezpečnosti země.

Tripartita

Ukrajina byla dlouhodobě nejvýznamnější zemí v oblasti pracovní migrace. Ke dni zahájení vojenské invaze bylo v ČR zaměstnáno 195 tisíc ukrajinských občanů. Válečným uprchlíkům jsou udělována speciální víza s platností na jeden rok, která umožňují mimo jiné jejich okamžité zapojení do pracovního procesu. Do 13. března 2022 bylo uděleno 161 tisíc speciálních víz.

Další jednání Rady hospodářské a sociální dohody ČR se uskuteční v úterý 12. dubna 2022 od 10.00 hod.

Zdroj zprávy: Vláda ČR
úřad vlády čr