Ministerstvo průmyslu a obchodu se ohrazuje vůči výzvě NKÚ ke zrušení státního podniku ČPP Transgas

MPO logo

Ministerstvo průmyslu a obchodu se bude se zveřejněnými závěry kontrolní akce Nejvyššího kontrolního úřadu zabývat. S některými závěry ale MPO nesouhlasí, protože není možné zrušit státní podnik, který spravuje nemovitý majetek v hodnotě stovek milionů korun a stále plní nezbytné úkoly v rámci aktivit státu i samotného ministerstva. Výzva NKÚ neodpovídá aktuálním úkolům podniku a je v rozporu i se závěry loňské kontroly NKÚ na MPO.

transgasLoňská kontrola NKÚ, která se týkala především hospodaření s majetkem a peněžními prostředky státu, přitom nekonstatuje žádná závažná pochybení. „Díky aktivitám a spolupráci ČPP Transgas s dalšími státními podniky došlo jen v posledních několika letech k milionovým úsporám,“ říká náměstek ministra průmyslu a obchodu pro správu majetkových podílů Jan Dejl a dodává: „Současně dochází k výraznému zhodnocení spravovaného nemovitého majetku v řádu milionů korun ročně.“

NKÚ ve svém závěru zmiňuje také účetní ztrátu. Ta se ale v posledních letech přibližuje k tzv. „černé nule“, je tedy pouze účetní a nezohledňuje trvalý nárůst tržní hodnoty spravovaného nemovitého majetku a jeho budoucí potenciál. Jinými slovy, jakmile podnik dokončí aktuální investice, projeví se tato skutečnost v kladném hospodářském výsledku.

„Mrzí mě, že NKÚ neakcentuje pozitivní změny, ke kterým v podniku v posledních letech došlo, nezmiňuje úsilí, které bylo zaměřeno na nápravu problematického stavu a vytvoření plně funkčního státního podniku,“ říká ředitel státního podniku ČPP Transgas Václav Černý a dodává: „Samozřejmě by nebylo problémem dosáhnout kladného hospodářského výsledku při omezení péče o svěřený majetek či při méně konzervativní správě aktiv, takto však ředitel státního podniku nemůže postupovat.“

Zdroj zprávy: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
MPO logo